Πάρνωνας Α.Ε.: Διαγωνισμός για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης στοιχείων ακίνητης περιούσιας Δήμων

Σε ηλεκτρονικό, δημόσιο ανοιχτό λογαριασμό προχωρά ο Πάρνωνας Α.Ε. για την ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας Δήμων» , η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Realty Manager Ανατολικής Πελοποννήσου».

Περισσότερα

Διαγωνισμός για υποθαλάσσιο φωτισμό στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια, και τοποθέτηση υποθαλάσσιου φωτισμού Λιμένα Παραλίου Άστρους, προϋπολογισμού 192.001,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δήμος Β. Κυνουρίας: Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού

Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τις 25/7/2023 & ώρα 15.00.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων, για την κάλυψη των αναγκών του σε ετήσια βάση (CPV:90524400-0) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.

Περισσότερα

Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Περισσότερα

Στις 11 Μαρτίου ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 θα διεξαχθεί από την Ε.Μ.Ε. ο Πανελλήνιος διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που απευθύνεται στους μαθητές των:Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού καιΑ’, Β’, Γ’ τάξεων του ΓυμνασίουΟ διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως και το 2022, ηλεκτρονικά.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναι συνδρομητές στην ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μία επιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα.Οι στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι:• Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.• Να αναγνωρίσουν οι…

Περισσότερα

Έως 20/12 οι αιτήσεις για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Άρχισε από την Παρασκευή (2/12/2022) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023 για 5.124 μόνιμες θέσεις σε δημόσιους φορείς. Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ/2022 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα. Τα προσόντα…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣhttp://www.megalopoli.gov.gre-mail: dkaramp@megalopoli.grΠληροφορίες : Δ. ΚαράμπελαΤηλ.: 2791360225Fax. : 2791024542Μεγαλόπολη 11 / 11 / 2021Αρ. Πρωτ.: 13281ΑΔΑ: Ψ740ΩΛ8-03Ω21PROC009519852 2021-11-11 ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης’’.Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα για τα καύσιμα: το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα της παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται…

Περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για την “Οικιστική αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου»

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤαχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα 10Ταχ. Κώδικας: 222 00 – ΜεγαλόποληΠληροφορίες: Μάρκου ΜαριάνναEmail: ty@megalopoli.grΤηλέφωνα: 2791360203Μεγαλόπολη 19-10-2021Αρ. Πρωτ.: 11855 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο :«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)» προϋπολογισμού 200.000,00 €(συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)», με προϋπολογισμό 200.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος,…

Περισσότερα

Δημόσιος διαγωνισμός για το έργο “Οδοποιία Δήμου Τρίπολης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΤαχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & ΑταλάντηςΤΚ 22132Τηλέφωνo: 2713600452Τρίπολη, 19 /10 / 2021Aριθμ. Πρωτ: 28654ΑΔΑ: ΩΥΕΦΩΗΡ-ΡΒΤ21PROC009392349 2021-10-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00 €.Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 300.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδι-…

Περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαγωνισμός για εργασίες στεγάνωσης κτιρίων στην Τρίπολη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠληρ: Σταυροπούλου ΣοφίαΤηλ: 2710.372143e-mail: sstavrop@go.uop.grΤρίπολη, 06-Οκτ-2021Αριθμ. Πρωτ: 7409ΑΔΑ: Ψ0Ζ2469Β7Δ-Ο0Ψ21PROC009323144 2021-10-06 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2021Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ» με προϋπολογισμό 141.102,60 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 33.870,97) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες στεγάνωσης για λόγους υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια της σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠαΠελ σε Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα και Σπάρτη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.grΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣΤηλέφωνο: 2610369419/2610369420Πληροφορίες : Ευαγγελία Καραγεωργίου, Ελένη Νταμάτηe-mail: karageor@uop.gr / edamati@uop.grΗμερομηνία: 27-07-2021 / Αρ πρωτ.: 5629/27-07-2021ΑΔΑΜ: 21PROC008990098 / ΑΔΑ: ΩΘ65469Β7Δ-7ΜΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ.Συστημικοί αριθμοί: 135496, 135640, 135641, 135642, 135644, 135646. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου(Ν.Π.Δ.Δ.)Ερυθρού Σταυρού 28 και ΚαρυωτάκηΤ.Κ.:22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση.Αριθμός Διακήρυξης : 9/2021.Περιγραφή-Αντικείμενο ανοικτού…

Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού στον Δήμο Γορτυνίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση

Ο Δήμαρχος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 236.496,80 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.Ειδικότερα κριτήριο ανάθεσης για τα καύσιμα είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) – επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για το κυλικείου του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Τρίπολης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε ΙΔημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Τρίπολης.Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 και ώρα από 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. στο γραφείο του Προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Χατζόπουλου Στέφανου στο Δημαρχείο επί των οδών Λαγοπάτη 45 & ΑταλάντηςΩς ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 και ώρα 13:45 π.μ. και ως χώρος…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 251.999,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για τις ανάγκες του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.Κριτήριο κατακύρωσης είναι η είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Γορτυνίας, Διεύθυνση: Δημαρχείο – Δημητσάνα Τ.Κ.22007.Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.Είδος Σύμβασης: Προμήθεια.Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης:…

Περισσότερα