Ανοιχτός διαγωνισμός για την αποκατάσταση του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης

Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Σπάρτης ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι στις 19/9/2023 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της «Επικαιροποίησης Μελέτης Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο “Αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρμογή του για την στέγαση των ΓΑΚ Ν.Λακωνίας”», ύψους 55.347,46 € (με ΦΠΑ 24%).

Περισσότερα

Διαγωνισμός για βελτίωση της οδού Παλαιοχώρι – Κοσμάς

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΚΟΣΜΑΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατό χιλιάδων Ευρώ ( 100.000 € )

Περισσότερα

Διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά έργα στο χωριό Ραψωμάτη

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου: « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΑΤΗ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατό χιλιάδων Ευρώ ( 100.000 € )

Περισσότερα

Διαγωνισμός για τη συντήρηση της οδού Λεωνιδίου προς Παλαιοχώρι ― Αγ. Βασιλείο

Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι την αίτησή τους για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ », το οποίο προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για εκμίσθωση του κυλικείου του σχολείου στο Λεβίδι

Σε διαγωνισμό εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου- Λυκείου Λεβιδίου προχωρά το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης ».

Περισσότερα

Διαγωνισμός για εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Λυκείου Τρίπολης

Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Λυκείου Τρίπολης, ο οποίος πραγματοποιείται από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».

Περισσότερα

Δήμος Β. Κυνουρίας: Προμήθεια εξοπλισμού για τη μετατροπή του δημοτικού σχολείου Μελιγούς σε πολυχώρο

Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, η οποία αφορά την αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Μελιγούς και τη μετατροπή του σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φωτισμού στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (CPV: 31216100-4-Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας και 31320000-5-Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος).

Περισσότερα

Διαγωνισμός για ανάδειξη του ανοιχτού εμπορικού κέντρου Λεωνιδίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 156.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για βελτίωση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελ/σου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 95 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 45.240.799,02 €.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στην Αρκαδία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του γηπέδου στη Νεστάνη Αρκαδίας

Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Νεστάνης, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών να ορίζεται η 11-08-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00 μ.μ.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων του Π.Γ.Ν Τρίπολης

Μέχρι τις 23 Αυγούστου και ώρα 15:00, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, που διεξάγει το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του, αλλά και των δομών του τομέα Ψυχικής Υγείας.

Περισσότερα

Πάρνωνας Α.Ε.: Διαγωνισμός για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης στοιχείων ακίνητης περιούσιας Δήμων

Σε ηλεκτρονικό, δημόσιο ανοιχτό λογαριασμό προχωρά ο Πάρνωνας Α.Ε. για την ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας Δήμων» , η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Realty Manager Ανατολικής Πελοποννήσου».

Περισσότερα

Διαγωνισμός για υποθαλάσσιο φωτισμό στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια, και τοποθέτηση υποθαλάσσιου φωτισμού Λιμένα Παραλίου Άστρους, προϋπολογισμού 192.001,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δήμος Β. Κυνουρίας: Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού

Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τις 25/7/2023 & ώρα 15.00.

Περισσότερα

Διαγωνισμός για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων, για την κάλυψη των αναγκών του σε ετήσια βάση (CPV:90524400-0) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.

Περισσότερα

Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Περισσότερα

Στις 11 Μαρτίου ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 θα διεξαχθεί από την Ε.Μ.Ε. ο Πανελλήνιος διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που απευθύνεται στους μαθητές των:Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού καιΑ’, Β’, Γ’ τάξεων του ΓυμνασίουΟ διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως και το 2022, ηλεκτρονικά.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναι συνδρομητές στην ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μία επιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα.Οι στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι:• Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.• Να αναγνωρίσουν οι…

Περισσότερα

Έως 20/12 οι αιτήσεις για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Άρχισε από την Παρασκευή (2/12/2022) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023 για 5.124 μόνιμες θέσεις σε δημόσιους φορείς. Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ/2022 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα. Τα προσόντα…

Περισσότερα