Αναβάθμιση υπηρεσιών εστίασης: Επιλέγοντας τη σωστή εφαρμογή ασύρματης παραγγελιοληψίας

Η ασύρματη παραγγελία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τα σύγχρονα εστιατόρια και cafe’, αλλά όσον αφορά τις εφαρμογές για android παραγγελιοληψία https://www.elink.com.gr/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%af%ce%b1 υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στην αγορά που μπορεί να φανούν χρήσιμες στον εκάστοτε επιχειρηματία, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό που διαθέτει για μια τέτοια αγορά και αναβάθμιση.

Υπάρχουν συστήματα που εγκαθίστανται σε μηχανήματα της επιχείρησης τοπικά και άλλα που είναι συνδρομητικά και μπορεί να τα χειριστεί κάποιος, εφόσον είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας cloud. Η κατανόηση των βασικών διαφορών μεταξύ αυτών των δύο επιλογών είναι ζωτικής σημασίας και θα εξηγηθούν παρακάτω:

Ασύρματη παραγγελία βάσει cloud:

Το λογισμικό και τα δεδομένα φιλοξενούνται σε απομακρυσμένους διακομιστές τους οποίους διαχειρίζεται ο πάροχος ασύρματης παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση το εστιατόριό σας έχει πρόσβαση στο σύστημα μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Οφέλη:

Χαμηλό αρχικό κόστος: Δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε υλικό ή υποδομή πληροφορικής.

Επεκτασιμότητα: Το σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στην αναπτυσσόμενη επιχείρησή σας χωρίς πρόσθετες επενδύσεις.

Αυτόματες ενημερώσεις: Οι ενημερώσεις και οι διορθώσεις σφαλμάτων αντιμετωπίζονται από τον πάροχο, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης.

Προσβασιμότητα: Πρόσβαση στο σύστημα από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Ενσωματώσεις: Συχνά ενσωματώνεται με άλλες τεχνολογίες εστιατορίων, όπως συστήματα POS και λογιστικό λογισμικό.

Προκλήσεις:

Εξάρτηση από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο: Οι διακοπές λειτουργίας του συστήματος μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία.

Θέματα ασφάλειας: Η ασφάλεια των δεδομένων εξαρτάται από τις πρακτικές του παρόχου.

Περιορισμένη προσαρμογή: Μπορεί να μην προσφέρει τόση ευελιξία όπως τα συστήματα εσωτερικής εγκατάστασης.

Τέλη συνδρομής: Τρέχουσες μηνιαίες ή ετήσιες δαπάνες που σχετίζονται με την υπηρεσία.

On-Premise ασύρματη παραγγελιοληψία https://www.elink.com.gr/:

Το λογισμικό και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε τοπικούς διακομιστές – υπολογιστές εντός του εστιατορίου και ο επιχειρηματίας έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος και των δεδομένων.

Οφέλη:

Ο βαθμός προσαρμογής είναι αργός: Μπορεί να πάρει μέρες για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα στα μέτρα που θέλετε, με βάση στις συγκεκριμένες ανάγκες και τη ροή εργασιών σας. Επίσης, οι αναβαθμίσεις και οι προσθήκες που μπορεί να προκύψουν πληρώνονται επιπλέον και δεν συγκαταλέγονται στην αρχική τιμή

Απόρρητο δεδομένων: Πλήρης έλεγχος των δεδομένων σας και των μέτρων ασφαλείας. Κανένας άλλος εξωτερικός παράγοντας δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος, αν δεν το έχετε ορίσει εσείς.

Καμία εξάρτηση από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο: Το σύστημα λειτουργεί ακόμη και σε διακοπές διαδικτύου.

Πιθανή εξοικονόμηση κόστους: Χωρίς τρέχουσες συνδρομές μετά την αρχική επένδυση. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι δεν θα γίνονται περαιτέρω αναβαθμίσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με την βελτίωση της ασφάλειας του λογισμικού ή με την διόρθωση σφαλμάτων, που τυχόν βρέθηκαν κατά την χρήση του λογισμικού. Αυτά είναι επιπλέον κόστη που ο επιχειρηματίας θα κληθεί να τα πληρώσει ξεχωριστά, εφόσον θέλει να προχωρήσει στην αναβάθμιση λογισμικού

Προκλήσεις:

Υψηλό αρχικό κόστος: Απαιτεί επένδυση σε υλικό, λογισμικό και υποδομές πληροφορικής.

Περιορισμοί επεκτασιμότητας: Η επέκταση του συστήματος ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετο υλικό και υποστήριξη πληροφορικής.

Ανάγκες συντήρησης: Οι ενημερώσεις λογισμικού και οι διορθώσεις σφαλμάτων απαιτούν εσωτερική τεχνογνωσία πληροφορικής.

Περιορισμένη προσβασιμότητα: Η πρόσβαση στο σύστημα ενδέχεται να περιορίζεται σε συγκεκριμένες συσκευές εντός του δικτύου σας.

Προκλήσεις ενσωμάτωσης: Η ενσωμάτωση με άλλες τεχνολογίες εστιατορίων μπορεί να απαιτεί παρέμβαση στο λογισμικό.

Επιλέγοντας το σωστό σύστημα:

Τελικά, η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τις ατομικές σας ανάγκες και προτεραιότητες:

Προϋπολογισμός: Εξετάστε το αρχικό κόστος σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις συνδρομής.

Τεχνική εξειδίκευση: Αξιολογήστε το επίπεδο άνεσης σας με τη διαχείριση της υποδομής πληροφορικής.

Ανάγκες προσαρμογής: Προσδιορίστε πόση ευελιξία χρειάζεστε στο σύστημα.

Θέματα ασφάλειας δεδομένων: Αξιολογήστε τη σημασία του πλήρους ελέγχου δεδομένων.

Αξιοπιστία συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο: Αξιολογήστε τη σύνδεση που έχετε, αν είναι σταθερή, χωρίς προβλήματα.

Εξετάζοντας προσεκτικά στους παραπάνω παράγοντες και κατανοώντας τα οφέλη των συστημάτων ασύρματης παραγγελιοληψίας που είτε βασίζονται σε σύννεφο είτε σε μια   εγκατάσταση εντός της επιχείρησης, μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση εμπιστευόμενοι πάντα και την γνώμη ενός ειδικού στα συστήματα παραγγελιών, που μπορεί να σας κατατοπίσει ανάλογα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό που διαθέτετε

Σχετικές δημοσιεύσεις