Επικοινωνία

ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

Ιδρυτής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιδιοκτησία – Έκδοση: ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5Β,

Τ.Κ.  221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλ.: 2710 235180
Κιν.: 697 2717 607
Fax:   2710 235181
E-mail: pmorias@otenet.gr