Περιφερειακές Υποτροφίες σε μαθητές από όλη την Ελλάδα από το Κολλέγιο Αθηνών

Το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024, 08:30-13:30, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην 3η Δημοτικού, στην α΄ Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στο πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IΒ 1) του Κολλεγίου Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-2025.


Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Σχολείου στο Ψυχικό (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό 154 52). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών μέχρι και την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό T.K. 154 52, τηλ. 210-6798138, 210-6741349, e-mail: adm_off@athenscollege.edu.gr).


Από το ξεκίνημα του Κολλεγίου Αθηνών το 1925 λειτουργεί Πρόγραμμα Υποτροφιών, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής-κοινωνικής φιλοσοφίας του Σχολείου και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής φυσιογνωμίας του. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε άξια παιδιά να σπουδάζουν στο Κολλέγιο, οποιαδήποτε και αν είναι η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους. Χάρη στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες σπουδάζουν στο Σχολείο με υποτροφία. Για το σχολικό έτος 2023-24 το Κολλέγιο διαθέτει πάνω από 4.200000 Ευρώ για υποτροφίες.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2024-2025 το Κολλέγιο προσφέρει:

Για την α’ Γυμνασίου

• τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής οικονομικής στήριξης στους/στις εξήντα (60) πρώτους/ες μαθητές/μαθήτριες που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

• μέχρι έξι (6) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές/μαθήτριες που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

• μέχρι τρεις (3) πλήρεις Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές/μαθήτριες που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά, στη Μουσική ή στα Εικαστικά.

Για την Α’ Λυκείου

• τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής οικονομικής στήριξης στους/στις είκοσι (20) πρώτους/ες μαθητές/μαθήτριες που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

• μέχρι τέσσερις (4) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές/μαθήτριες που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

• μέχρι τρεις (3) πλήρεις Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές/μαθήτριες που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά, στη Μουσική ή στα Εικαστικά.

Για το 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒ 1):

• μία πλήρη Υποτροφία σε μαθητή/μαθήτρια που θα πρωτεύσει και παράλληλα θα αριστεύσει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.
Για τους/τις υποψηφίους/ες που φοιτούν σε σχολική μονάδα της περιφέρειας, το Κολλέγιο προσφέρει – εκτός από τις προαναφερθείσες – και Περιφερειακές Υποτροφίες σε μαθητές/μαθήτριες που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στην Α’ Λυκείου με κριτήρια τη διάκρισή τους στις Εισαγωγικές Εξετάσεις και την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Όλες οι Υποτροφίες χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών/μαθητριών από το Λύκειο, εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι βάσει των οποίων αυτές χορηγήθηκaν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε Υποτροφίας είναι η εξαιρετική διαγωγή των μαθητών/μαθητριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποτροφιών (τηλέφωνα: 210-6798135, 210-6798100 εσωτ. 4775, e-mail: scholarships@athenscollege.edu.g)