11 προτάσεις για χρηματοδότηση ύψους 11,5 εκ. € στο «Αντώνης Τρίτσης» υπέβαλε ο Δ. Βόρειας Κυνουρίας

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και ύστερα από την 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για κάθε Δήμο, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας υπέβαλλε 11 προτάσεις για χρηματοδότηση ύψους 11.449.339,80 €.
Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι οι εξής:
Μελέτη και κατασκευή κτιρίου για ανέγερση Δημαρχείου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 3.320.847,94 €
Αγροτική οδοποιία Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 2.921.100,00 €
Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων της ΔΕΥΑΒΚ, προϋπολογισμού 1.526.371,80 €
Προμήθεια και εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει σύστημα υπέργειων συστημάτων κάδων και σύστημα ζύγισης για προσαρμογή σε υπάρχον απορριμματοφόρο, και προμήθεια φορτηγού οχήματος δύο αξόνων 15-16 τόνων με γερανό για τη Χωριστή Συλλογή Πράσινων Ογκωδών Αποβλήτων, προϋπολογισμού 583.916,00 €
Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών – Διασφάλιση πρόσβασης παραλιών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 223.996,20 €
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 259.160,00 €
Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 100.689,72 €
Δημιουργία ψηφιακού Μουσείου «Ηρώων Αποτυπώματα», προϋπολογισμού 625.679,20 € και
Αντισεισμικές παρεμβάσεις Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 28.700,00 €
Επιπρόσθετα κατατέθηκαν αιτήσεις χρηματοδότησης καθ΄ υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του τεθέντος πλαφόν με σκοπό την αξιολόγηση τους και της τυχόν θετικής απόφασης χρηματοδότησης σε περίπτωση εξεύρεσης νέων πόρων:
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Βερβένων – Ξηροπηγάδου από κεντρική υδρευτική δεξαμενή Συνδέσμου, προϋπολογισμού 1.350.000,00 €
Μελέτες ωρίμανσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 508.878,94 €.
Τέλος επισημαίνουμε πως ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» προτάσεις οι οποίες εκκρεμούσαν από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, λόγω έλλειψης πόρων χρηματοδότησης:
Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δήμου Κυνουρίας και αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβαινα και Άγιος Ανδρέας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 2.587.300,77 € και Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ξηροπηγάδου, προϋπολογισμού 868.000,00 €
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, δήλωσε:
«Με την ολοκλήρωση της υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην προετοιμασία των προτάσεων, τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, τις υπηρεσίες του Δήμου, του εξωτερικούς συνεργάτες, την Πρόεδρο Χριστίνα Αναγνωστάκου και το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. Κυρίως, όμως, τον υπεύθυνο για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης και ψυχή όλης αυτής της τεράστιας προσπάθειας, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Σαμαρτζή.
Στόχος μας ήταν να υποβάλλουμε ολοκληρωμένες προτάσεις αξιοποιώντας όλους τους άξονες του προγράμματος. Από την πρώτη μέρα διεκδικούμε με ευθύνη, σχέδιο και προγραμματισμό κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των δημοτών και των επισκεπτών μας.
Συνεχίζουμε δυναμικά και με όραμα!»

Σχετικές δημοσιεύσεις