ΤΑΠΤοΚ: «Στηρίζουμε στην πράξη την τοπική επιχειρηματικότητα»

Ολοκληρώθηκε ―την πρώτη ημέρα του Αυγούστου 2021― η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 3_α ΤΑΠΤοΚ «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων».
Συνολικά υποβλήθηκαν 40 φάκελοι επιχειρηματικών σχεδίων από μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε περιοχές των Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης.
Το πλήθος, οι προϋπολογισμοί και η ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Στην πρόσκληση συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικές του τουρισμού, καινοτόμες επιχειρήσεις μεταποίησης, που αξιοποιούν τον πλούτο της Αρκαδικής γης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 10.199.419,41 € και η αιτούμενη επιχορήγηση από το ΤΑΠΤοΚ, 5.503.308,89€.
Άμεσα θα εκκινήσει η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας. Βασικό μέλημα του ΤΑΠΤοΚ είναι να προχωρήσουν στο συντομότερο δυνατό χρόνο οι επενδύσεις στους τρεις Δήμους της Αρκαδίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις