«Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ»

6 Μαΐου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
με μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ»
Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 71.982,00,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19-05-2021 στις 12:00 π.μ στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ, Δ/νση Βύρωνος 67 Καλαμάτα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι κοινοπραξίες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας και αποδεδειγμένα διαθέτουν τουλάχιστον δωδεκάμηνη εμπειρία σε λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων την τελευταία πενταετία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αναλάβει για τουλάχιστον 12 μήνες τη λειτουργία ΧΥΤΑ ίσης δυναμικότητας ή μεγαλύτερης από αυτήν του παρόντος έργου ή να έχει αναλάβει για τουλάχιστον 12 μήνες την λειτουργία εγκατάστασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων ίσης δυναμικότητας ή μεγαλύτερης από αυτήν του παρόντος έργου.
Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 27210-23540 – Fax: 27210-25234).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 26/05/2021 ημέρα Τρίτη, 12:00 π.μ. με τους ίδιους όρους.
05/05/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ
Σταύρος Αργειτάκος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *