«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»

6 Μαΐου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και
λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής παράδοσης του είδους, όπως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην περιοχή παράδοσης των καυσίμων, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 73.953,60 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19-05-2021 & ώρα 11:00 στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ, Δ/νση Βύρωνος 67 Καλαμάτα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι κοινοπραξίες – αναγνωρισµένοι προµηθευτές που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση υγρών καυσίµων, και εφόσον διατηρούν πρατήριο υγρών καυσίµων και διαθέτουν βυτιοφόρο όχημα για την παράδοση των καυσίμων εντός του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 27210-23540 – Fax : 27210-25234).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 26/05/2021 ημέρα Τρίτη, 11:00 π.μ. με τους ίδιους όρους.
05/05/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ
Σταύρος Αργειτάκος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *