Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. & τελών ύδρευσης την Τρίτη (5/2/2013) στο Δ.Σ. Τρίπολης

2 Φεβρουαρίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

Σας καλούμε την 5η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».
2. Διαγραφές, μεταβολές και διορθώσεις βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
3. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου για τη δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου.
4. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
5. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
6. Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού».
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης».
8. Διαγραφές βεβαιωμένων ποσών στα τέλη εκδιδομένων λογαριασμών.
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Λεβιδίου»
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Δημοτικών γηπέδων».
11. Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών – μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν.
12. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων προγράμματος Θησέας.
13. Αποδοχή χρηματοδότησης από πρόστιμα ΚΟΚ.
14. Διοργάνωση πραγματοποίηση ημερίδας στα πλαίσια της δράσης «Αρκαδικό Δίκτυο για την κοινωνική συνοχή – πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ Δήμου Τρίπολης», Κατηγορία: Δικτύωση.
15. Αναγνώριση Δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ορχομενού ως κύριας Δημοτικής οδού.
16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης στις οδούς Θεοφιλοπούλου & 11ου Συντάγματος της Δ.Κ. Τρίπολης.
17. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη συμβολή των οδών Αμυκλών και Αλ.Σούτσου της Δ.Κ. Τρίπολης.
18. Τοποθέτηση μεταλλικών στυλίσκων σε πεζοδρόμιο στην οδό Ταξιαρχών της Δ.Κ. Τρίπολης.
19. Μεταβολή στις διαστάσεις των θέσεων της λαϊκής αγοράς στην Πλ. Βαλτετσίου.
20. Έκδοση κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση ρυθμιστικών και Πληροφοριακών πινακίδων και Καθρέπτη Ελέγχου της Κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου.
21. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες του Δήμου έως 15.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 της υπ΄αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή αυτού ως μέλους της επτιροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών, μεταφορών (άρθρα 67 και 70 ΠΔ 28/80).
23. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας κάτων των 5.869,41 €.
24. Ορισμός μέλους επιτροπής παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας άνω των 5.869,41 €.
25. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
26. Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΕΠΕ Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2012.
27. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
28. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2013-2015.
29. Έκδοση απόφασης χρήσης Δημοτικής Οδού για τις δοκιμασίες των εξετάσεων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
30. Παραλαβή της μελέτης : «Μελέτη χαρακτηριστικών στάθμευσης».
31. Παραλαβή της μελέτης : «Μελέτη ύδρευσης ΔΕ Μαντινείας».
32. Παραλαβή της μελέτης : «Μελέτη ύδρευσης ΔΕ Βαλτετσίου».
33. Περί αιτήσεως του κ. Κυριακόπουλου Νικολάου για μείωση οφειλής του.
34. Περί αιτήσεως του κ. Γιαννουσόπουλου Γεώργιου για διαγραφή οφειλής του.
35. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 της υπ΄αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΛΟΥΜΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *