Την Τρίτη (5/2/2013) συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης

2 Φεβρουαρίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 5η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1) Περί αποδοχής δωρεάς Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Δήμο Τρίπολης.

2) Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης».

3) Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης τήρησης κλαδικού λογιστικού σχεδίου στο Δήμο Τρίπολης (συνεχιζόμενη εργασία).

4) Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την «Δημοσίευση Αποφάσεων κ. Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Τρίπολης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/8/2014».

5) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών πριν από την σύναψη της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή και Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ. Τρίπολης Δ.Ε. Τρίπολης ».

6) Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης».

7) Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

8) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Αποστραγγιστικά έργα όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας ».

9) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Παναγιώτη Γιαννίκου.

10) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αγγελάκου Γ. Ιωάννη.

11) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Νικολάου Κατσαφάνα.

12) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κας. Αθηνά Σπύρου.

13) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικής δαπάνης, που εκδικάστηκε από την υπ’ αριθ. 304/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.

14) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη.

15) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβές δικηγόρων σε δικαστικές ενέργειες που αφορούν υποθέσεις του Δήμου (συνεχιζόμενες).

16) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αθανασίου Καρνέζη .

17) Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες για την τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στο Δήμο Τρίπολης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2012 και της Πρωτοχρονιάς.

18) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Ασφάλιση του ΜΕ-122236 Μηχανήματος του Δήμου Τρίπολης.

19) Έγκριση λειτουργικών δαπανών και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2013 για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης.

20) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού, καθαριότητας και κοινοχρήστων.

21) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιση καινούργιου απορριμματοφόρου του Δήμου Τρίπολης.

22) Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Εκτίμηση των προς εκποίηση ακινήτων του Δήμου Τρίπολης ευρισκομένων στην Αθήνα από ορκωτούς εκτιμητές.

23) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της Προμήθειας στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

24) Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου του Μοιραγείου Μεγάρου Κολλινών της Δ.Ε. Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού.

25) Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ισογείου Παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος Περθωρίου και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού.

26) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Τ.Κ. Μαγούλας».

27) «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2011 και υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση».

28) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης πηγών «Κανελάκι» Τ.Κ. Μαυρικίου» Δ.Ε. Τεγέας».

29) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση – συντήρηση τάφρων και αγωγών Δ.Ε. Τεγέας».

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *