Από τις 29 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Υποδομές»

23 Ιουλίου 2020  /   Χωρίς Σχόλια

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, προβλέπει το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την επωνυμία «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζει σχετική απόφαση που υπεγράφη προχθές από τον υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη, αρχίζει ‪στις 29 Ιουλίου‬ και ολοκληρώνεται ‪στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 400.000 έως 3.000.000 ευρώ, για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Το ύψος της επιδότησης, κυμαίνεται από 30% έως και 50% και καθορίζεται από το μέγεθος της επιχειρήσης, την περιφέρεια που δραστηριοποιείται και την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης.
Η μέγιστη τιμή επιδότησης, δηλαδή το 55% αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησο, και στο Βόρειο Αιγαίο.
Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμματος ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε υφιστάμενες και τα 14 εκατ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις.
Η δε υλοποίησή του, δηλαδή η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας.
Η δράση, αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα, ύστερα από επεξεργασία, να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.
Για την υλοποίηση του προγράμματος η επικράτεια κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες περιφερειών με βάση το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Η Πελοπόννησος εντάσσεται στην κατηγορία 1 μαζί με την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτ. Ελλάδα και Β. Αιγαίο.
Οι επιλέξιμες ενέργειες
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υπό ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριότητες, που προβαίνουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων, μπορούν να εκτελούν πέραν της αξιοποίησης και ανάκτησης και λοιπές εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης, επιλέξιμες για την παρούσα δράση ενέργειες είναι οι εξής:
Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.
Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.
Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *