Επιπλέον «φύλαξη» στις περιοχές Natura

Νέοι φύλακες μπαίνουν ενεργά στην υπηρεσία των προστατευόμενων περιοχών, καθώς οι υπάλληλοι-επιστήμονες και φύλακες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος (ΟΦΥΠΕΚΑ), με βάση εντολή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναβαθμίζονται σε «ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους».

Με άλλα λόγια, δηλαδή πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να βεβαιώνουν παραβάσεις στις περιοχές Natura και να εισηγούνται πρόστιμα, ενώ μέχρι σήμερα περιορίζονταν στο να ειδοποιούν τις άλλες αρμόδιες αρχές (λ.χ. αστυνομία, δασαρχεία, λιμενικό).


Τα πρόστιμα, εφόσον είναι έως 200.000 ευρώ υπογράφονται από τις Περιφέρειες, αν είναι 200-500.000 ευρώ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και αν είναι ανώτερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος. Η αλλαγή αυτή δίνει μια ελευθερία στους υπαλλήλους του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς παλιότερα μπορούσαν μόνο να εκδίδουν αναφορές και να τις αποστείλουν στις αρμόδιες αρχές.


Ζητήματα όπως ρύπανση, η καταστροφή προστατευόμενων οικοτόπων, η λαθροθηρία, η λαθροϋλοτομία, η αμμοληψία, η αυθαίρετη δόμηση και άλλες παράνομες δραστηριότητες θα ελέγχονται από τους υπαλλήλους του ΟΦΥΠΕΚΑ.


Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος είναι αυτός που επικύρωσε τη νέα αρμοδιότητα των υπαλλήλων, με στόχο την πιο άμεση παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος.


Σίγουρα, η παραπάνω πρακτική θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, αν τα πρόστιμα υπογράφονταν απευθείας από την ηγεσία του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Σχετικές δημοσιεύσεις