«Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης δημοπρατεί το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 210.000,00€, με πιστώσεις από ίδιους πόρους και 5ο ΕΑΠ.

Το Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Μεγαλόπολης, λόγω της παρέλευσης του χρόνου (έχει κατασκευασθεί τη δεκαετία του ΄80), παρουσιάζει φθορές τόσο στους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς χώρους του.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει εντοπισθεί, τουλάχιστον από 15ετίας, είναι η στεγανότητα της οροφής και των οριζόντιων υδρορροών του, με αποτέλεσμα όμβρια ύδατα να εισέρχονται στο εσωτερικό του, προκαλώντας ζημιές, κυρίως στο παρκέ του γηπέδου. Κατά καιρούς, έχουν γίνει εργασίες συντήρησης της στέγης, χωρίς όμως να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κρίθηκε λοιπόν ως απολύτως αναγκαία η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, με το οποίο αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η στεγανότητα του Σταδίου, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον εισροή υδάτων και να επιτευχθούν καλύτερες θερμικές συνθήκες στο εσωτερικό του, προς όφελος των χρηστών του.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σχεδιάζεται η αντικατάσταση των σωμάτων θέρμανσης, όπου έχουν παρουσιάσει σοβαρές δυσλειτουργίες, επίσης λόγω παλαιότητας.

Το Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Μεγαλόπολης αποτελεί μια βασική υποδομή για την περιοχή μας, έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει αθλητικές διοργανώσεις ευρύτερης εμβέλειας και απαιτείται να διατηρηθεί σε αντίστοιχη κατάσταση και, προς αυτό το σκοπό, ο Δήμος Μεγαλόπολης, οι αθλητικοί σύλλογοι και όλοι οι πολίτες οφείλουμε από κοινού να το προστατεύουμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας.

Εκ του Δήμου

Σχετικές δημοσιεύσεις