Αν. Κακλαμάνος: Η πόλη της Τρίπολης θα πρέπει να υλοποιήσει την ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη

• Του αείμνηστου δημάρχου Δημήτρη Παυλή – Τα οφέλη από την εφαρμογή της

«Μεγάλη ευκαιρία και ανάσα για την εύρυθμη λειτουργία και ανάδειξη του συνόλου του αστικού ιστού της πόλης της Τρίπολης» θ’ αποτελούσε «η πιστή εφαρμογή της ολοκληρωμένης επιστημονικά κυκλοφοριακής μελέτης», η οποία «ανετέθη το 2016 από τη Δημοτική Αρχή του αείμνηστου δημάρχου Δημ. Παυλή στο Μελετητικό Γραφείο του Συγκοινωνιολόγου, Κων. Ηλιόπουλου και των συνεργατών του», επισημαίνει σε παρέμβασή του ο πρώην αντιδήμαρχος & τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, Αναστάσιος Κακλαμάνος (φωτ.), μη παραλείποντας να κάνει αναφορά και σε «άλλες Δημοτικές Αρχές, όπως του κ. Κωνσταντόπουλου, του κ. Κοτσιάνη και του κ. Σμυρνιώτη», οι οποίες ―όπως υποστηρίζει― «είχαν εποικοδομητική συνεργασία με το Μελετητικό Γραφείο του κ. Ηλιόπουλου και είχαν προβεί σε επί μέρους κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις των έργων που πραγματοποιούσε η κάθε Δημοτική Αρχή».
Η δημόσια παρέμβαση του επί τέσσερις, τουλάχιστον, δεκαετίες ασχολούμενου αυστηρά κι επίμονα με τα αυτοδιοικητικά πράγματα του Δήμου Τρίπολης, εκτός από ενθαρρυντική ―καθώς «σπάει» κάπως την εκκωφαντική σιωπή της πόλης― είναι κι ευχάριστη. Μια αισιόδοξη νότα, ίσως την κατάλληλη στιγμή.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης

Μεγάλη ευκαιρία και ανάσα για την εύρυθμη λειτουργία και ανάδειξη αυτής της πόλης, η πιστή εφαρμογή της ολοκληρωμένης επιστημονικά κυκλοφοριακής μελέτης του συνόλου του αστικού ιστού της πόλης της Τρίπολης.

Η σύνταξη της προαναφερόμενης κυκλοφοριακής μελέτης ανετέθη το 2016 από την Δημοτική Αρχή του αείμνηστου Δημάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΗ στο Μελετητικό Γραφείο του Συγκοινωνιολόγου κ. ΚΩΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ και των συνεργατών του, όπου εκπονήθηκε μελέτη στο σύνολο του αστικού ιστού της πόλης της Τρίπολης.

Στο παρελθόν και άλλες Δημοτικές Αρχές όπως του κ. Κωνσταντόπουλου, του κ. Κοτσιάνη και του κ. Σμυρνιώτη, είχαν εποικοδομητική συνεργασία με το Μελετητικό Γραφείο του κ. Ηλιόπουλου και είχαν προβεί σε επί μέρους κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις των έργων που πραγματοποιούσε η κάθε Δημοτική Αρχή.

Όμως η Δημοτική Αρχή του Δημητρίου Παυλή έκρινε σκόπιμο, και σωστά, πως μετά την ολοκλήρωση τόσο των πεζοδρομήσεων των οδών Τάσου Σεχιώτη και Εθνικής Αντίστασης, τόσο και τις αναπλάσεις των πλατειών Άρεως και Πετρινού μαζί με τις αναπλάσεις των οδών Ουάσινγκτον και 28ης Οκτωβρίου, αλλά και τη διάνοιξη της οδού Παπαρρηγοπούλου, και την προγραμματισμένη ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου, η πόλη της Τρίπολης θα έπρεπε να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη που στο σύνολο της πόλης να δίνει τις απαιτούμενες και προπάντων επιστημονικές λύσεις από έμπειρους συγκοινωνιολόγους, τόσο για τους κατοίκους της πόλης, όσο και για τους επισκέπτες αυτής.

Η ανατεθείσα και εκπονηθείσα κυκλοφοριακή μελέτη, προέκυψε μετά από χρονοβόρα διαδικασία από τα εξειδικευμένα στελέχη του Μελετητικού Γραφείου. Βέβαια η τελική έγκριση αυτής υπήρξε πολύ ποιο χρονοβόρα, αφού μέχρι να φθάσει προς έγκριση στο κυρίαρχο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Τρίπολης, προηγήθησαν συζητήσεις, προτάσεις και διαβουλεύσεις παρουσία των συγκοινωνιολόγων του Μελετητικού Γραφείου με αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς. Κατ΄ επανάληψη συζητήσεις με τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών του Δήμου της Τρίπολης (Τεχνική Υπηρεσία, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) προκειμένου μετά την ανταλλαγή απόψεων να ολοκληρωθεί η υπό σύνταξη μελέτη και σε πρώτη φάση όπως προέβλεπε η νομοθεσία να παρουσιασθεί επίσημα σε ανοιχτή συνεδρίαση (Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης) της Επιτροπής Διαβούλευσης παρουσία των φορέων και εμπλεκομένων πολιτιστικών και εμπορικών σωματείων του Δήμου Τρίπολης.

Εξυπακούεται πως κατά την παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, αλλά και στους παρευρισκόμενους πολίτες, από τους εκπροσώπους του Μελετητικού Γραφείου και τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, εδόθησαν όλες οι επιστημονικές απαντήσεις – διευκρινίσεις προς τους παρευρισκόμενους συμπολίτες μας.

Μετά την παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης στην Επιτροπή Διαβούλευσης και μετά από την έγκριση αυτής από την κορυφαία επιτροπή του Δήμου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η προαναφερόμενη μελέτη στις 5 – 4 – 2017 ήρθε προς ψήφιση σε ανοιχτή συνεδρίαση του κυρίαρχου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Τρίπολης, όπου με την υπ΄ αριθμ. 197/2017 Απόφαση εγκρίθη και υπερψηφίσθη.

Πέρα όμως αυτών των χρονοβόρων διαδικασιών, που προβλέποντο εξ άλλου όπως έχω προαναφέρει και από τη νομοθεσία, η εγκριθείσα Κυκλοφοριακή Μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Τρίπολης, θα έπρεπε να τύχει και της έγκρισης υπερκειμένων οργάνων του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Έτσι, λοιπόν, η νομιμότητα της απόφασης θα έπρεπε να τύχει της επεξεργασίας και έγκρισης των Επιτροπών της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Αρχής που εδρεύει στην πόλη της Πάτρας και στην συνέχεια των συναρμόδιων Υπουργείων που εμπλέκοντο τόσο για την νομιμότητα, όσο και για την ορθή σύνταξη αυτής.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των χρονοβόρων διαδικασιών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δημοσίου ήτο η πολυπόθητη Κυκλοφοριακή Μελέτη με αριθμό 197/2017 να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Αρχή και στη συνέχεια με ημερομηνία 6-12-2018 να περάσει στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ).

Όπως πλέον γίνεται αντιληπτό η πόλη της Τρίπολης απέκτησε μία μελέτη που αφ΄ ενός ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΕΙ αφ΄ ετέρου υλοποιούμενη να δίνει την δυνατότητα πέρα της εύκολης πρόσβασης και κυκλοφορίας των αυτοκινήτων η πόλη να αποκτήσει μπούσουλα για την δημιουργία πολλών νέων θέσεων στάθμευσης, σε καθοριστικούς δρόμους της πόλης όπως: Ελευθερίου Βενιζέλου, Γεωργίου Α΄, Εθνομαρτύρων, Γρηγορίου Λαμπράκη και Λαγοπάτη, που είναι γεγονός πως πράγματι σήμερα στερείται.

Οι πόλεις που σήμερα έχουν λειτουργική Κυκλοφοριακή Μελέτη, πέραν της διευκόλυνσης των κατοίκων της, γίνονται πολύ εύκολα προσβάσιμες και από επισκέπτες αφού αυτοί προσερχόμενοι θα τους είναι πλέον εύκολο να φθάσουν στο σημείο της πόλης που επιθυμούν, αλλά και εύκολα να αποχωρήσουν για τον προορισμό τους.

Η πόλη της Τρίπολης ως έδρα της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου, ως έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως έδρα της 4ης Μεραρχίας και των στρατοπέδων αυτής (11ου Συντάγματος και της 124 Π.Β.Ε.), ως έδρα της Ανωτέρας Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως διαθέτουσα ένα από τα πλέον σύγχρονα Αθλητικά Κέντρα τουλάχιστον της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ένα σύγχρονο γηπεδικά συγκρότημα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, ως διαθέτουσα ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσοκομεία στην Ελλάδα, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο αλλά και ως έδρα πολλών άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά και ως πόλη που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό φοιτητών, τυγχάνει καθημερινής προσέλευσης επισκεπτών.

Σήμερα λόγω της άναρχης και ανεπαρκούς σήμανσης και ελλείψει πληροφοριακών πινακίδων, οι επισκεπτόμενοι για διάφορους λόγους την πόλη της Τρίπολης, αφ΄ ενός ταλαιπωρούνται και φυσικά δυσανασχετούν, αφ΄ ετέρου ούτε καν σκέπτονται να παραμείνουν για να επισκεφθούν τα αξιοθέατα αυτής της πόλης, όπως τα μουσεία, τα αλσύλια εντός και εκτός της πόλης και προ πάντων τις πολύ μεγάλες και αισθητικά όμορφες και οργανωμένες πλατείες μας.

Γίνεται πλέον κατανοητό πως όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι πάσης φύσεως επαγγελματίες να στερούνται εσόδων και φυσικά μαζί με αυτούς και ο Δήμος της Τρίπολης.

Βέβαια για να λειτουργήσει σωστά μια Κυκλοφοριακή Μελέτη θα πρέπει να υπάρχει και η επιβαλλόμενη κάθετη και οριζόντια σήμανση που θα καθοδηγεί τόσο τους κατοίκους του ευρύτερου Δήμου της Τρίπολης, όσο και τους επισκέπτες ή διερχόμενους για διάφορους λόγους την πόλη.

Για όλους αυτούς τους επιβεβλημένους λόγους η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Τρίπολης με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης συνέταξε την προβλεπόμενη μελέτη που αφ΄ ενός θα προέβλεπε την σηματοδότηση των οδών αφ΄ ετέρου μέσω πληροφοριακών πινακίδων θα κατευθύνει προπάντων τους επισκέπτες αυτής της πόλης στον προορισμό τους.

Έτσι, λοιπόν, για την εφαρμογή και υλοποίηση της απαιτούμενης σήμανσης της πόλης, με την υπ΄ αριθμόν 883/21-3-2017 απόφαση εξασφαλίστηκε δαπάνη που έδινε πλέον την δυνατότητα μαζί με την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης να πραγματοποιείται και αυτή.

Όπως αντιλαμβάνεται κάθε ανθρώπινος νους η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων διαδικασιών, θα έχει σαν αποτέλεσμα η πόλη να πάψει να είναι μια παρηκμασμένη και περιθωριακή πόλη, θα πάψει να είναι απεφευχθέα και μη επισκέψιμη πόλη και φυσικά μαζί με την τουριστική προβολή της και την ανάδειξη της ιστορικής της αξίας να γίνει ελκυστική και επισκέψιμη.

Η ανάδειξη και διαφήμιση του Αρχαίου Παλλαντίου της Τεγέας, του Ορχομενού της Μαντινείας αλλά και των ιστορικών περιοχών Βαλτετσίου, Σιλίμνας (Τρίκορφα), Γράνας, Λυμποβίσι, μέσα από μία διαφημιστική καμπάνια θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον αφ΄ ενός των απανταχού Ελλήνων αφ΄ ετέρου των τουριστών να επισκεφθούν την ξεχασμένη πόλη μας που τόσο φυσικό πλούτο διαθέτει, αλλά και τόσο μεγάλη ιστορία έχει.

Οι συντονισμένες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής μαζί με το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με τους πάσης φύσεως φορείς, αλλά και την προσφορά των εν Αθήναις Τριπολιτών και των απανταχού Αρκάδων, με τόλμη αλλά και όραμα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η Τρίπολη αλλά και ευρύτερα ο Δήμος να μην υπάρχει μόνο στα χαρτιά ως πρωτεύουσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά να γίνει στην πραγματικότητα Πρωτεύουσα ολόκληρης της Πελοποννήσου.

Η Τρίπολη μετά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου ως «πρώτη απελευθερωθείσα» πόλη κατά την Επανάσταση του 1821 δεν το αξίζει;;; Το αξίζει!!!

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τέως Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Πρώην Αντιδήμαρχος Τρίπολης

Σχετικές δημοσιεύσεις