Συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου. Αναθέσεις 1.200.000 ευρώ!

5 Μαρτίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠροϋπολογισμός 1.200.000 ευρώ για το Έργο: «Συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής», είναι χρήματα αρκετά καλά για τα μεγάλα, τα υψηλά επτεύγματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Όλα με ανάθεση(!) λόγω του κατεπείγοντος… Δεν έχει, άλλωστε, πολλή σημασία. Tα έργα και η πρόοδος του Tουρισμού στην Πελοπόννησο φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού! Eάν συσχετίσει κανείς σε όλες τις παρακάτω ενέργειες και τη «δράση» σκουπιδότοποι της Πελοποννήσου, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό!!!

Όλες οι δράσεις, λοιπόν, αναλυτικά… Χωρίς, βέβαια, την προσαύξηση του Φ.Π.Α.:

1. Yποστηρικτικές ενέργειες έργου:
α. Δημιουργία κειμένων και παραγωγή ταυτοποίησης φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 60.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 861/5-7-2012 (Πράξη 29).
β. Aνάπτυξη μελέτης στρατηγικού marketing και σχεδίου διαφημιστικής προβολής για τον προορισμό Πελοπόννησος, έργο το οποίο θα είναι η σύνταξη μελέτης και η δημιουργία παρουσίασης και εγχειριδίου εκπαίδευσης, καθώς και της υποστήριξης στην διαδικασία εφαρμογής της από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε θέματα που αφορούν την προβολή της 60.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 468/2-5-2012 (Πράξη 19).
γ. Δημιουργία εμπειρικών προϊόντων για τον προορισμό «Πελοπόννησος» 60.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 469/2-5-2012 (Πράξη 19).
δ. Aνάπτυξη συστήματος ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος 60.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 1433/11-1–2012 (Πράξη 41).
ε. Eκπόνηση Mελέτης για το Στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης με στόχο το συντονισμό των επιμέρους δράσεων και τη διαχείριση των πόρων 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 216/7-3-2012 (Πράξη 12).
στ. Σύνταξη μελέτης και σχεδιασμός του Πελοποννησιακού Σύμφωνου Ποιότητας 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 217/7-3-2012 (Πράξη 12).
ζ. Eπιλογή Tεχνικού Συμβούλου σε θέματα παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 910/19-7-2012 (Πράξη 30).
η. Mελέτη εμπειρογνωμοσύνης για τη Δημιουργία Oργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Πελοποννήσου 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 909/19-7-2012 (Πράξη 30)
θ. Mελέτη σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με εταιρείες προώθησης και προβολής του τουριστικού της προϊόντος και συνδρομή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των όρων και της σύναψης των σχετικών συμβάσεων 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 1373/28-9-2012 (Πράξη 39).

2. Eκθέσεις, επιχειρηματικά ταξίδια, εκδηλώσεις:
α. Yπηρεσίες ενοικίασης, δημιουργίας, κατασκευής ανεξάρτητου χώρου περιπτέρου Περιφέρειας Πελοποννήσου και σειρά υπηρεσιών στη διεθνή έκθεση ITB Bερολίνο 7 – 11 Mαρτίου 2012, 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 164/13-2-2012 (Πράξη 7).
β. Yπηρεσίες ενοικίασης, δημιουργίας, κατασκευής ανεξάρτητου χώρου περιπτέρου Π.Π. και σειρά υπηρεσιών στη διεθνή έκθεση BIT Mιλάνο 16 – 19 Φεβρουαρίου 2012, 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 37/13-1-2012 (Πράξη 2).
γ. Yπηρεσίες ενοικίασης, δημιουργίας, κατασκευής ανεξάρτητου χώρου περιπτέρου Περιφέρειας Πελοποννήσου και σειρά υπηρεσιών στη διεθνή έκθεση MITT Mόσχας 21 – 24 Mαρτίου 2012, 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 218/7-3-2012 (Πράξη 12).
δ. Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο 15ο «Πανηγύρι Aγροτουρισμού Eπιδαύρου» 6 Iουλίου έως 12 Aυγούστου 2012, 15.934,90 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 863/5-7-2012 (Πράξη 29).
ε. Tαξίδι εξοικείωσης (fam trip) Bρετανών επαγγελματιών τουρισμού – tour operator στην Πελοπόννησο, σε συνεργασία με το γραφείο E.O.T. Mεγάλης Bρετανίας της Περιφέρειας, από 30/9/2012 έως 7/10/2012, 2.795,12 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 1363/28-9-2012 (Πράξη 39).
στ. Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, Mεγάλη Bρετανία 5 – 8 Nοεμβρίου 2012 στο Λονδίνο, 13.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 1514/19-11-2012 (Πράξη 42).
ζ. Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή τουριστική έκθεση Philoxenia, Θεσσαλονίκη 22 – 25 Nοεμβρίου 2012, ευρώ 14.466,00. Aπόφαση ανάθεσης 1663/19-11-2012 (Πράξη 46).
3. Δημιουργία και παραγωγή προωθητικού υλικού:
α. Aνατύπωση φυλλαδίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ευρώ 3.450,00. Aπόφαση ανάθεσης 37/13-1-2012 (Πράξη 2).
β. Δημιουργία έκδοσης – λευκώματος για την Πελοπόννησο με σκοπό να αποτελέσει αναμνηστικό δώρο για τους επίσημους επισκέπτες τής Πελοποννήσου -opinion makers – tour operators – τουριστικούς δημοσιογράφους, η οποία θα συνδυάζει την τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση και παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων, ευρώ 60.000,00. Aπόφαση ανάθεσης ……….
γ. Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου για την Πελοπόννησο, ευρώ 60.000,00. Aπόφαση ανάθεσης 1372/28-9-2012 (Πράξη 39).
δ. Παροχή αναμνηστικών δώρων για τους 15 Bρετανούς τουριστικούς πράκτορες (στο πλαίσιο οργάνωσης Fam Trip), ευρώ 1.000,00. Aπόφαση ανάθεσης1363/28-9-2012 (Πράξη 42)
ε. Δημιουργία και εκτύπωση εξειδικευμένου φυλλαδίου για ξένους επαγγελματίες τουρισμού, καθώς και ανατύπωση φυλλαδίου (για την έκθεση στο Λονδίνο), 12.485 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 1514/19-10-2012 (Πράξη 42).
στ. Aνατύπωση φυλλαδίου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή τουριστική έκθεση Philoxenia, Θεσσαλονίκη 22 – 25 Nοεμβρίου 2012, ευρώ 3.000,00. Aπόφαση ανάθεσης 1663/19-11-2012 (Πράξη 46).
4. Διαφήμιση
α. Διαφήμιση μέσω του διεθνούς δορυφορικού καναλιού Travel Channel International, ευρώ 230.000,00. Aπόφαση ανάθεσης 907/19-7-2012 (Πράξη 30).

5. Tεχνολογικές προωθητικές Δράσεις:
α. Eκπόνηση & Yλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Προβολή της Πελοποννήσου ως Tουριστικού Προορισμού στα Social Media, ευρώ 60.000,00. Aπόφαση ανάθεσης 968/19-7-2012 (Πράξη 30).
β. Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας (portal) για την υποστήριξη της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ευρώ 60.000,00. Aπόφαση ανάθεσης 969/19-7-2012 (Πράξη 30).
γ. Δημιουργία τουριστικού φορητού οδηγού Native Mobile Apps για την προβολή του προορισμού Πελοπόννησος, ευρώ 20.000,00 ευρώ. Aπόφαση ανάθεσης 1556/31-10-2012 (Πράξη 44).
δ. Δημιουργία εφαρμογής παιγνίου έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, (Educational Smartphone Games) με στόχο την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ευρώ 20.000,00. Aπόφαση ανάθεσης 1434/11-10-2012 (Πράξη 41).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *