Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

10 Ιουνίου 2020  /   Χωρίς Σχόλια

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 10:30 π.μ. για τη λήψη αποφάσεων.
Συνολικά 40 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκ των οποίων τα 9 αφορούν στην Αρκαδία:
• Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις.
• Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΕΡΙΛΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ.
• Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € από πιστώσεις.
• Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού 120.000 € από πιστώσεις
• Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ- ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.
• Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Προϋπολογισµού 60.000 € από πιστώσεις ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
• Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ» Προϋπολογισµού 50.000 € από πιστώσεις Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
• Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού , τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ» Προϋπολογισµού 60.000 € από πιστώσεις ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
• Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού, τευχών και όρων ∆ηµοπράτησης και Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ» Προϋπολογισµού 60.000 € από πιστώσεις ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *