Αύριο Τρίτη (26/2) συνεδριάζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου

25 Φεβρουαρίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

Στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Ενέργειες – Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

1. Πορεία ΠΕΠ και ΕΣΠΑ

2. Χορήγηση στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού του δικαιώματος αξιοποίησης του προσωπικού ΚΕΠ στις υπηρεσίες του Δήμου

3. Αναγκαιότητα υλοποίησης νέου προγράμματος πεντάμηνης απασχόλησης προσωπικού στους Δήμους.

Β. Διοικητικά θέματα

1. Προσωπικό ΠΕΔ Πελοποννήσου

2. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 169/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ

Γ. Οικονομικά Θέματα

1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της ΠΕΔ

2. Έγκριση εκμίσθωσης των γραφείων της ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Κόρινθο, επί της οδού Αδειμάντου 83 με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας συμφωνίας

3. Έγκριση πληρωμής δαπάνης της ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, το έτος 2012

4. Έγκριση πληρωμής δαπανών των εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ, για τη συμμέτοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, στις 3-12-2012

5. Έγκριση πληρωμής των δαπανών των μελών της επιτροπής αξιοποίησης των ακινήτων της ΠΕΔ Πελοποννήσου, για τη συνεδρίαση τους στην Τρίπολη, στις 10-5-2012.

6. Έγκριση πληρωμής δαπανών των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών ενοικίασης των ιδιόκτητων γραφείων της ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Κόρινθο, για τη συνεδρίαση τους στην Τρίπολη, στις 27-11-2012

7. Έγκριση πληρωμής δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων της ΠΕΔ Πελοποννήσου στη Σπάρτη, στις 11-1-2013

8. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2013

Δ. Επιτροπές & Συμβούλια

Νομαρχιακού Επιπέδου

1. Ορισμός ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

2. Ορισμός ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

3. Ορισμός ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Νεμέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΣΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ –ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ)»

4. Ορισμός ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Καλαμάτας

5. Ορισμός ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008,για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

6. Ορισμός ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Νεμέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας
Δήμαρχος Καλαμάτας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *