Να μην αποκλειστούν επιχειρήσεις από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», ζητούν τα Επιμελητήρια πυρόπληκτων νομών

Να μην αποκλειστούν πληττόμενες επιχειρήσεις από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», με δάνεια εγγύησης Δημοσίου ζητούν με κοινή επιστολή τους, προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη τα Επιμελητήρια των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007. Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι Επιμελητηρίων: Αρκαδίας κ. Γιάννης Τρουπής Αχαΐας κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, Ηλείας κ. Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Λακωνίας κ. Γιάννης Παναρίτης και Μεσσηνίας κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος.
Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:
«Τα Επιμελητήρια, πιστά στο όραμά τους για ένα υγιές, καινοτόμο και βιώσιμο «επιχειρείν», συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα, ειδικά μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, επιτομή των οποίων αποτελεί το ζήτημα των πυρόπληκτων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, που είχαν χορηγηθεί στις περιοχές μας εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.
Με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος «Γέφυρα 2», στο σύνολο των παραγωγικών φορέων της χώρας και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του προγράμματος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε μερικά ζητήματα, που απασχολούν τα μέλη μας και να σας παρακαλέσουμε για την επίλυσή των. Στο πλαίσιο των αδιάκοπων προσπαθειών εκ μέρους των Επιμελητηρίων μας για την εξασφάλιση ενός υγιούς, καινοτόμου και βιώσιμου «επιχειρείν», θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο χρόνιο ζήτημα της αδυναμίας πρόσβασης επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά και στη μη δυνατότητα χρήσης μέτρων στήριξης όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το ταμείο εγγυοδοσίας, εξαιτίας των «πυροδανείων». Δεδομένης της βαρύτητας του εν λόγω ζητήματος, το οποίο έχει θέσει σε μεγάλο βαθμό ανυπέρβλητους φραγμούς στην αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως αν δε βρεθεί οριστική λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα, οι επιχειρήσεις των νομών μας οι οποίες επλήγησαν, θα εκκινούν πάντα από δυσμενή θέση έναντι των υπολοίπων, αφού δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, παρόλο που λειτουργούν κανονικά, απασχολούν προσωπικό, η δε πλειονότητα αυτών είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια του γόνιμου διαλόγου, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις ακόλουθες προτάσεις:
Ένταξη και των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στους πληγέντες συμπολίτες μας (πυρόπληκτα – σεισμόπληκτα) στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», καθότι η αδυναμία εξεύρεσης οριστικής λύσης στο θέμα της ρύθμισης οφειλών των εν λόγω δανείων κι ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται ακόμη σε τράπεζες και δεν έχουν κανονική εξυπηρέτηση ή έχουν εκχωρηθεί σε εταιρείες διαχείρισης που λειτουργούν εκτός τραπεζικού συστήματος, αποτελεί μία πολύ σοβαρή δυσλειτουργία για τον τόπο, έχοντας οδηγήσει πολλούς επιχειρηματίες ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Οπως κατά καιρούς σας έχουμε επισημάνει, τα παραπάνω δάνεια αφορούν εν λειτουργία επιχειρήσεις οι οποίες κάτω από το φάσμα των ασφυκτικών πιέσεων λόγω της πανδημίας, αντιμετωπίζουν και τη σκληρή στάση των συγκεκριμένων πιστωτικών φορέων, οι οποίοι στην ουσία απορρίπτουν κάθε πρόταση ρύθμισης. Ταυτόχρονα αποτελεί μέγιστη αδικία η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα τουλάχιστον των ρυθμισμένων με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μιας και η εγγύηση αυτή μειώνεται με την πληρωμή των δόσεων. Ως εκ τούτου θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο και οι επιχειρήσεις αυτές να μην αποκλεισθούν από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», ώστε να τύχουν των σχετικών ευεργετημάτων και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους.
Ειδική αντιμετώπιση στο ζήτημα των δανείων συνταξιούχων συναδέλφων, οι οποίοι αν κι έχουν πλέον διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εξακολουθούν να στενάζουν υπό το βάρος οφειλών που αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία αν κι είχαν συνάψει όσο ήταν ακόμα ενεργοί, συνεχίζουν να τους ακολουθούν παραμένοντας στο όνομά τους λόγω του γεγονότος ότι οι τράπεζες δεν τα αντιμετωπίζουν ως επιχειρηματικά, άπαξ και ο επιχειρηματίας – δανειολήπτης συνταξιοδοτηθεί.
Επανεξέταση του όρου της μείωσης του τζίρου από 20% και άνω, μεταξύ των χρήσεων 2020 και 2019, προκειμένου να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, καθότι πολλές επιχειρήσεις είναι ανοικτές, αλλά πληττόμενες, εμφανίζοντας χαμηλές απώλειες τζίρου κατά μέσο όρο, με αποτέλεσμα να μένουν αδίκως εκτός της ρύθμισης».
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με την οποία υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που αφορούν στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης (Δημοσιογραφία, Ψηφιακή Ενημέρωση, Νέα Μέσα, SocialMedia).
Μέσω των νέων αυτών προγραμμάτων κατάρτισης, ο ΣΗΠΕ προσέφερε στους ωφελούμενους:
• Απόκτηση νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, ώστε να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί
• Επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν, λαμβάνοντας πιστοποίηση σε αυτές.
• Κύριος στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, απευθύνεται σε εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά και σε περιφέρειες σε μετάβαση.
• Η πιστοποίηση που εξασφαλίζει η ολοκλήρωση του προγράμματος συνιστά επικύρωσης της αναβάθμισης των προσόντων του ωφελουμένου -τυπικά και ουσιαστικά- και του προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Ασύγχρονη & Σύγχρονη
Τηλεκατάρτιση
Το 80% των ωρών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης. Με αυτή, οι καταρτιζόμενοι μπορούσαν να παρακολουθούν το πρόγραμμα από οπουδήποτε αυτοί επιθυμούσαν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αρκεί να είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση έγινε με προσωπικούς κωδικούς που διατέθηκαν στον κάθε συμμετέχοντα.
Το 20% των ωρών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης. Με αυτή, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική αίθουσα όπου την ίδια ώρα μπορούσαν όλοι οι καταρτιζόμενοι από οπουδήποτε βρίσκονταν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Τόσο η Σύγχρονη όσο και η Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση πραγματοποιήθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας.
Η επιλογή για την υλοποίηση της Πράξης με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης αποδείχτηκε ιδιαίτερα σοφή. Κατά την διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας covid-19, όλα τα τμήματα και τα προγράμματα συνέχιζαν να υλοποιούνται κανονικά, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην υλοποίηση της Πράξης.
Πιστοποίηση
Προσόντων
Η Πράξη έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων που θα έλαβαν από τα προγράμματα. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν από Πιστοποιημένο Φορέα.

Σχετικές δημοσιεύσεις