«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με την οποία υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που αφορούν στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης (Δημοσιογραφία, Ψηφιακή Ενημέρωση, Νέα Μέσα, SocialMedia).

Μέσω των νέων αυτών προγραμμάτων κατάρτισης, ο ΣΗΠΕ προσέφερε στους ωφελούμενους:

  • Απόκτηση νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, ώστε να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί
  • Επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν, λαμβάνοντας πιστοποίηση σε αυτές.
  • Κύριος στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, απευθύνεται σε εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά και σε περιφέρειες σε μετάβαση.
  • Η πιστοποίηση που εξασφαλίζει η ολοκλήρωση του προγράμματος συνιστά επικύρωσης της αναβάθμισης των προσόντων του ωφελουμένου -τυπικά και ουσιαστικά- και του προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Ασύγχρονη & Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση

Το 80% των ωρών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης.  Με αυτή, οι καταρτιζόμενοι μπορούσαν να παρακολουθούν το πρόγραμμα από οπουδήποτε αυτοί επιθυμούσαν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αρκεί να είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση έγινε με προσωπικούς κωδικούς που διατέθηκαν στον κάθε συμμετέχοντα.

Το 20% των ωρών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.  Με αυτή, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική αίθουσα όπου την ίδια ώρα μπορούσαν όλοι οι καταρτιζόμενοι από οπουδήποτε βρίσκονταν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Τόσο η Σύγχρονη όσο και η Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση πραγματοποιήθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας.

Η επιλογή για την  υλοποίηση της Πράξης με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης αποδείχτηκε ιδιαίτερα σοφή. Κατά την διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας covid-19, όλα τα τμήματα και τα προγράμματα συνέχιζαν να υλοποιούνται κανονικά, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην υλοποίηση της Πράξης.

Πιστοποίηση Προσόντων

Η Πράξη έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να  συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων που θα έλαβαν από τα προγράμματα. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν από Πιστοποιημένο Φορέα.

Σχετικές δημοσιεύσεις