Μάθε ποιο επάγγελμα σου ταιριάζει με το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού «Άριστον»

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός επιτρέπει στο άτομο, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, να ανακαλύπτει τις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του, τις ικανότητες, τις προτιμήσεις του, τα ενδιαφέροντά του, να εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, έτσι ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να σχεδιάζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Γνωρίστε το Test Ariston
Το Test Ariston είναι ένα λογισμικό σταθμισμένο στην Ελληνική πραγματικότητα, το οποίο στηρίζεται σε πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Βασίζεται σε πολυετείς έρευνες σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας και των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων σε συνδυασμό με ψυχομετρικές μεθόδους, με θεωρίες προσωπικότητας και με θεωρίες επαγγελματικού προσανατολισμού.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από Ψυχολόγο, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στόχος
Με τη βοήθεια του Συμβούλου και του Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ariston διαπιστώνονται οι κλίσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, ο βαθμός αυτοεκτίμησης σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους, η ικανότητα στοχοθεσίας, τα ενδιαφέροντα και ο τύπος της εργασιακής προσωπικότητας του ατόμου.
Επιλέγοντας την επαγγελματική του κατεύθυνση με κριτήρια, το τι επιθυμεί, το τι του ταιριάζει και ποιες είναι οι δυνατότητές του, το άτομο θα είναι σε θέση στο μέλλον να αξιοποιήσει τα ταλέντα του, να νιώθει ισορροπία, πληρότητα και να επιτύχει επαγγελματικά και προσωπικά.

Ποιους αφορά
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, προκειμένου να αποκτήσουν ένα προσανατολισμό για την μετέπειτα πορεία τους, να γίνει η κατάλληλη επιλογή κατεύθυνσης και μαθημάτων και να εντοπιστούν τα επαγγέλματα που είναι συμβατά με την προσωπικότητα, τις κλίσεις και τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Τα επαγγέλματα αυτά αντιστοιχίζονται με προτεινόμενα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα.

Φοιτητές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο ώστε να βοηθηθούν στο να επιλέξουν ειδικότητα.

Εργαζομένους που επιθυμούν να διερευνήσουν κατά πόσο το επάγγελμα που ασκούν ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις προτιμήσεις τους, να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες και κλίσεις, να εντοπίσουν τα εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα και να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους.

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικά Κέντρα, Ιδιωτικά Σχολεία, Κέντρα Ειδικών Θεραπειών, τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • 1η συνεδρία διάρκειας περίπου 1 ώρας.

Εισαγωγική συζήτηση, Διεξαγωγή του Test μέσω Η/Υ

  • Ανάλυση των απαντήσεων μέσω συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, μελέτη αποτελεσμάτων από το Σύμβουλο
  • 2η συνεδρία διάρκειας περίπου 1,5 ωρών

Παρουσίαση και παράδοση της έκθεσης αποτελεσμάτων σε έντυπη μορφή. Συμβουλευτική για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων.

Ειδικές Θεραπείες Τρίπολης

Υπηρεσίες: Οικογενειακή Συμβουλευτική, Λογοθεραπεία- Ειδική Αγωγή και Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 9

Τηλέφωνο: 2711101981, 6947617767

Ιστοσελίδα: www.therapeiestripolis.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις