“Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”: Ευθύνες του ΥΠΕΝ-Προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, απέστειλε το ΤΕΕ Πελοποννήσου, ζητώντας άμεσα την αναθεώρηση του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”. Στην επιστολή αναφέρονται συγκριμένα :
Σχετικά με το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020” που άνοιξε για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 σας επισημαίνουμε τα εξής:
Το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (buildingcert) παρουσίαζε προβλήματα, ουσιαστικά δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην ταυτοποιούνται τα στοιχεία των ΠΕΑ κατά την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα με συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης αιτήσεων.
Το πληροφοριακό σύστημα αυτό δεν ανήκει στα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ αλλά αποτελεί πληροφοριακό σύστημα που συντηρείται και λειτουργεί με την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Δεν μας έκανε λοιπόν καμία έκπληξη όταν, ως αρμόδιος για τη λειτουργία του συστήματος Υπουργός, επιλέξατε να επιρρίψετε την ευθύνη για τη μη λειτουργία αυτού στους “Ελληναράδες Μηχανικούς”, οι οποίοι, κατά την άποψή σας, “κάνουν τις δουλειές τους την τελευταία στιγμή”, προκειμένου να καλύψετε την προχειρότητα και την ανεπάρκεια των αρμοδίων Υπηρεσιών σας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός τέτοιου μεγέθους προγράμματος.
Την ίδια άλλωστε τακτική είχατε ακολουθήσει όταν σημειώθηκαν αντίστοιχες δυσλειτουργίες στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων.
Προς πληροφόρηση δική σας όσο και των ενδιαφερόμενων πολιτών, την ώρα που ένας Μηχανικός καταχωρεί στοιχεία αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα είναι αδύνατον συγχρόνως να προχωρά σε υποβολή νέου ή προσαρτήματος ΠΕΑ στο buildingcert αφού είναι εργασία την οποία ο “Ελληναράς Μηχανικός” την έχει ήδη διεκπεραιώσει τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης στο buildingcert έχουν πρόσβαση Μηχανικοί από όλη την Ελλάδα, Μηχανικοί οι οποίοι θα κληθούν στο προσεχές διάστημα να υποβάλλουν αντίστοιχες προτάσεις στις Περιφέρειες τους.
Τα ανωτέρω αναφέρονται, για να ξεκαθαρίσομε ποιος φταίει για τις δυσλειτουργίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβλήθηκαν 4.729 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.002 αιτήσεις έως τη δέσμευση των 44,8 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Με βάση τον οδηγό του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος άμεσης ενίσχυσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ.
Εντύπωση βεβαίως προκαλεί ο τρόπος που ολοκληρώθηκαν οι 2.002 αιτήσεις ενώ το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα δεν λειτουργούσε για τουλάχιστον 35 λεπτά…
Οι πόροι για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020” θα πρέπει να απορροφώνται λαμβάνοντας κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως άλλωστε γίνεται, με όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και όχι με διαδικασίες στηριζόμενες στην ταχύτητα και, ειδικά μετά το σημερινό φιάσκο, στην τύχη.
Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητα διαφανείς έτσι ώστε οι ωφελούμενοι, που επιθυμούν να ενταχθούν, να μην έχουν καμία υπόνοια ότι αδικήθηκαν.
Ο ρόλος των Μηχανικών πρέπει να είναι ουσιαστικός στη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης εξοικονόμησης ενέργειας με βάση την επιστημονική επάρκεια την οποία διαθέτουν οι συνάδελφοι χωρίς να υποβαθμίζεται ο ρόλος τους σε ρόλο πληκτρολογητή- διεκπεραιωτή.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου αφενός προτείνει λύσεις που θα βοηθήσουν στη σωστή εξέλιξη και εφαρμογή των υπαρχόντων αλλά και μελλοντικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, αφετέρου προστατεύει τους Μηχανικούς-μέλη του από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του ρόλου τους, ο οποίος πρέπει να παραμένει καθαρά επιστημονικός.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει επισημάνει, τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια, με αλλεπάλληλα έγγραφά του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις στα προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σας καλούμε, για άλλη μία φορά, να προβείτε άμεσα στην αναθεώρηση του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”, εφαρμόζοντας τις προτάσεις μας και συγκεκριμένα:
• Ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει δυνατότητα κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης ανά πάσα στιγμή και να του χορηγείται αποδεικτικό κατάθεσης. Αυτό συνεπάγεται ότι το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να δέχεται αιτήσεις συνεχώς παραμένοντας μόνιμα ανοικτό. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο θα έχει εικόνα των κονδυλίων που αιτούνται, προγραμματίζοντας καλύτερα τη χρηματοδοτική ροή, την αξιολόγηση των αιτήσεων-προτάσεων και την αποφυγή προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων λόγω συμφόρησης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία του προγράμματος.
• Κριτήριο επιλεξιμότητας μιας πρότασης θα πρέπει να αποτελεί και το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων, δίνοντας προτεραιότητα στις προτάσεις αυτές που επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-M.Sc.

Σχετικές δημοσιεύσεις