Δήμος Γορτυνίας: Δαπάνη ιδίων πόρων ύψους 69.910,24 € για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού

Επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας σε πρόσφατη συνεδρίαση της.

Το έργο έχει προγραμματιστεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 και αντίστοιχα έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση ποσού 69.910,24 € στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2024.

Η πίστωση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Οι σχετικές μελέτες της ΔΕΔΔΗΕ αφορούν συγκεκριμένα τις περιοχές:

• Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του φωτισμού οδών και πλατειών στις Τοπικές Κοινότητες Καμενίτσας, Τροπαίων, Σύρνας, Καλονερίου, Μυγδαλιάς, Νυμφασίας, Βαλτεσινίκου, Οχθίων, Περδικονερίου, Δημητσάνας.
• Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους και τοποθέτηση Μέτρησης στις Τοπικές Κοινότητες Νυμφασίας και Λαγκαδίων.
• Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχωρίου, Βαλτεσινίκου, Ελάτης και Κοντοβάζαινας, Ράφτη, Λαγκαδίων, Δημητσάνας, Ζυγοβιστίου, Ζάτουνας, Λιβαδακίου και στον οικισμό Καρκαλού

Δημητσάνας.

Εκ του Δήμου Γορτυνίας

Σχετικές δημοσιεύσεις