Αύξηση κονδυλίων ζητεί ο περιφερειάρχης από το ΥπΑΑΤ για κάλυψη των επιλαχόντων της πρόσφατης πρόσκλησης του ΕΣΠΑ

AGROTESΤην αύξηση των κονδυλίων για την ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, είτε του συνόλου των επιλαχόντων -από την πρόσφατη πρόσκληση που είχε δημοσιοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- είτε έστω του μεγαλύτερου μέρους τους ζητεί ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη.
Αναλυτικά, ο περιφερειάρης στην επιστολή του προς τον υπουργό σημειώνει τα εξής:
“Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή την ανάρτηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο της δράσης «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σας ενημερώνουμε ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατατέθηκαν 1.408 προτάσεις Σχεδίων Βελτίωσης. Εγκρίθηκαν 975 προτάσεις στις οποίες θα διατεθούν 39,12 εκατ. ευρώ και 326 προτάσεις (Πίνακας Επιλαχόντων) με ύψος δημόσιας δαπάνης 12.211.352 ευρώ, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ένταξης, αλλά δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Μετά από επεξεργασία των στοιχείων του συγκεκριμένου Πίνακα Επιλαχόντων διαπιστώθηκε ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 προτάσεις δικαιούχων Νέων Γεωργών των τελευταίων Προσκλήσεων 2014 και 2016. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ανισοκατανομή ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα, διότι απορροφήθηκαν μεγάλα ποσά για κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων (αποθηκών, συσκευαστηρίων, θερμοκηπίων, στάβλων κ.λ.π.) που εξοπλίζονται και με τελευταίας τεχνολογίας υψηλού κόστους μηχανήματα. Απόρροια αυτού να μην επιλέγονται για ενίσχυση προτάσεις με μικρότερα Επενδυτικά Σχέδια για εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τόσο τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν τη βάση της τοπικής αγροτικής οικονομίας, οι περισσότερες εκ των οποίων λόγω του έντονου ανάγλυφου του εδάφους, βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα (ορεινές ή μειονεκτικές) και παράγουν φυτικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ, ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, όσο και τους νέους ανθρώπους που επιχειρούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά, επιλέγοντας τον πρωτογενή τομέα και χρειάζονται στα πρώτα τους βήματα τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από την Πολιτεία.
Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από τα σημαντικότερα του ΠΑΑ και η επόμενη προκήρυξη θα είναι τουλάχιστον μετά την πενταετία υλοποίησης του παρόντος και ίσως αργότερα, σας ζητάμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση των πιστώσεων, ώστε να επιτευχθεί η ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων και των 326 επιλαχόντων αγροτών ή έστω να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιλαχόντων υποψηφίων και να υπάρξει η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αυτών των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες και να παραμείνουν στην αγροτική παραγωγή”.

Σχετικές δημοσιεύσεις