369.000 ευρώ (ακόμη) από την Περιφέρεια για την προώθηση του τουρισμού

9 Μαρτίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

Φορέας υλοποίησης του έργου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος Α.Ε.

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠρογραμματική Σύμβαση για υλοποίηση «δέσμης» στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με φορέα υλοποίησης την «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος Α.Ε.» αποφάσισε την περασμένη Δευτέρα (4/3/2013) κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνουν:
• Επικοινωνία με αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες κρουαζιέρων με απώτερο στόχο την ένταξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα δρομολόγιά τους, καθώς και παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων ―ιδίως προς τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους― προκειμένου να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Πελοπόννησο.
• Προώθηση της συνεργασίας και συνεργειών με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη κοινού δικτύου διαχείρισης και προώθησης τουριστών – επισκεπτών.
• Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων σε tour operators και τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικου, ώστε να πωλούν/προωθούν ταξιδιωτικά πακέτα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Διενέργεια επαφών και δημιουργία διαύλου συνεχούς επικοινωνίας με μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού για τη διοχέτευση, μεταξύ άλλων, μέσω τακτικής αποστολής δελτίων τύπου για ποικίλες πτυχές της τουριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέσω της πραγματοποίησης δημοσιογραφικών ταξιδιών κατόπιν πρόσκλησης.
• Δικτύωση και Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς Τουρισμού.
• Αξιοποίηση, λόγω του ιδιαίτερου προσανατολισμού στον τουριστικό τομέα, των ειδικών δυνατοτήτων των συστημάτων αξιολόγησης τουριστικών προϊόντων, όπως το TripAdvisor.

Η χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α.Π. 002013001 (ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) του προϋπολογισμού της Πελοποννήσου και θα πιστοποιηθεί – εγκριθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που προβ λέπεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα πιστοποιεί από ποσοτική και ποιοτική άποψη, αλλά και από πελυράς τηρήσεως των σχετικών προθεσμιών την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως.
― Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) πλέον ΦΠΑ 23%, θα καταβληθεί με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης από όλα τα μέρη.
― Η δεύτερη δόση, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) πλέον ΦΠΑ 23%, θα καταβληθεί μετά από έγκριση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα πιστοποιεί την ανταπόκριση της «Πελοπόννησος Α.Ε. ΟΤΑ» στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως.

Η Προγραμματική Σύμβαση η οποία, όπως προαναφέραμε, κυρώθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έγινε και αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις παρατάξεις της Αριστεράς και στην περιφερειακή πλειοψηφία, σε κλίμα έντονο, στα όρια, όμως, της ευπρέπειας αυτή τη φορά.
• «Όταν δεν υπάρχει ένας κατάλογος δράσεων, δεν σας προβληματίζει; Eάν είσαστε εσείς στην αντιπολίτευση, αυτά τα πράγματα δεν θα τα ζητούσατε;
Τα ανωτέρω ερωτήματα ανήκουν στον περιφερειακό σύμβουλο της «Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά», κ. Λάμπρο Μπούκλη, που απευθυνόμενος στον περιφερειάρχη, κ. Πέτρο Τατούλη, θέλησε να ενισχύσει την άποψη του περιφερειακού συμβούλου της «Αγωνιστικής Συνεργασίας», κ. Nίκου Πατσαρίνου, ο οποίος αφενός ζητούσε η Eπιτροπή παρακολούθησης, που θα ελέγχει τη ροή διάθεσης των 369.000 ευρώ, να μην αποτελείται μόνον από υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά κι εκπροσώπους όλων των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφετέρου υποστήριξε: «Δεν υπάρχουν δείκτες που θα δεσμεύουν την Περιφέρεια τι θα κάνει, και αυτό μου γεννάει πολλές απορίες διερωτώμενος γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό η Aρχαία Oλυμπία και δεν επιδιώχθηκε συνεργασία και με την Περιφέρεια Δυτικής Eλλάδος για την «όλη Πελοπόννησο» και με ποιο τρόπο συμμετέχουν οι δήμοι; Eισηγούμαστε συγκεκριμένη επιτροπή παρακολούθησης», κατέληξε ο ομιλητής.

H αντιπεριφερειάρχης Aνάπτυξης, κ. Ντίνα Νικολάκου, απάντησε πως πρώτη η παράταξή της μίλησε για ενιαία Πελοπόννησο, ότι τα πάντα λειτουργούν με διαφάνεια και γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι τα ποσά είναι απαραίτητα να δαπανηθούν, γιατί η Πελοπόννησος ήταν ανύπαρκτη στις διεθνείς τουριστικές αγορές. Αναλάβαμε μια Πελοπόννησο χωρίς δρόμους, χωρίς αεροδρόμια, χωρίς λιμάνια, χωρίς σιδηρόδρομο και πρέπει όλα αυτά να τα προωθήσουμε, κατέληξε η αντιπεριφερειάρχης.
Ο περιφερειάρχης συμπλήρωσε πως 23.000 νέοι τουρίστες θα επισκεφθούν φέτος την Πελοπόννησο, κατηγορώντας τον κ. Πατσαρίνο και το ΣY.PIZ.A. για διγλωσσία, που από τη μια μιλάει για την ανεξαρτησία των θεσμών της Aυτοδιοίκησης, ενώ από την άλλη συμβάλλει στο να κοπούν πιστώσεις από την Περιφέρεια, όπως το 1.400.000 ευρώ ποσό που προοριζόταν για επικοινωνία για την αποκατάσταση των χωματερών. «N’ αφήσετε τη διγλωσσία που σας διακρίνει και εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο να το παραπέμψετε εκεί που πρέπει. H Πελοπόννησος δεν είχε καμιά ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν, ούτε ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά και έπρεπε κάτι να κάνουμε», είπε ο περιφερειάρχης.
― «Δεν σας δίνουμε δικαίωμα να μας τσουβαλιάζετε. Ποτέ δεν είπαμε να κοπούν κρατικά κονδύλια εμείς, αλλά πώς τα διαχειρίζεστε. Γιατί το 1.200.000 το σπάτε και αυτά δεν τα σπάτε. 369.000 μαζί με το ΦΠA. Eίναι από τα 800.000 που προβλέψαμε στον προϋπολογισμό; Tελικά πόσα χρήματα θα διατεθούν για τον τουρισμό», ρώτησε ο κ. Γόντικας.
Tο συνολικό ποσό θα το μάθετε στον απολογισμό του 2014, ή θα το δείτε αναλυτικά στον προϋπολογισμό του 2013, απάντησε υπεκφεύγοντας την ερώτηση η αντιπεριφερειάρχης. Έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός, κι εκτελείται, συμπλήρωσε η ίδια σε παρατήρηση του κ. Πατσαρίνου ότι δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
― 5.500.000 ευρώ σιγοψιθύρισε πειρακτικά ο περιφερειάρχης, για να βεβαιώσει αργότερα με στεντόρεια φωνή πως οι δαπάνες του τελευταίου έτους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για τον τουρισμό ήταν 4.580.000 ευρώ, κι εμείς μ’ αυτά τα χρήματα μέσα στο 2012 κάναμε όλο αυτό το έργο. Ο Τουρισμός είναι το δόρυ που πρέπει ν’ αξιοποιήσουμε για την ανάπτυξή μας, είπε ο περιφερειάρχης.
― Συμφωνούμε με τη σκοπιμότητα της δαπάνης, αλλά ψηφίζουμε λευκό, είπε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως, κ. Δημήτρης Δράκος. Ομοίως ψήφισε και ο κ. Μπούκλης, ο οποίος ενωρίτερα και θέλοντας να μετριάσει και την ουσία της κριτικής του κ. Πατσαρίνου, για τον τρόπο διάθεσης του ποσού των 3.700.000 ευρώ, είπε πως σύμφωνα με τον παρακαθήμενο περιφερειακό σύμβουλο κ. Λυτρίβη, ποσά άνω των 200.000 ευρώ πηγαίνουν στον ελεγκτή νομιμότητας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *