ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η πρόσκληση για τη Βιολογική Γεωργία

Από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020) καθώς υπεγράφη η πρόσκληση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και τη γ.γ. του υπουργείου, Χριστιάνα Καλογήρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και όπως δήλωσε η κ. Καλογήρου “δημιουργεί τις προϋποθέσεις παραγωγής ποιοτικά εγγυημένων προϊόντων, ασφαλών για τη δημόσια υγεία και υψηλής διατροφικής αξίας, μέσω μεθόδων καλλιέργειας που ελαχιστοποιούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος και προωθούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας”.

Όπως αναγράφεται στην πρόσκληση η κατανομή των 490 εκατ. ευρώ έχει οριστεί ως εξής:

A. Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών

• Δράση 11.1.1: πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ.

• Δράση 11.2.1: πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ.

B. Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.

• Δράση 11.1.1: εκατό δέκα εκατομμύρια (110.000.000,00) ευρώ.

• Δράση 11.2.1: εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) ευρώ.

Γ. Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών ( βοοειδών και αιγοπροβάτων )

• Δράση 11.1.2: εξήντα εκατομμύρια (60.000.000,00) ευρώ.

• Δράση 11.2.2: εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000,00) ευρώ.

Δ. Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων

• Δράση 11.1.2: είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000,00) ευρώ.

• Δράση 11.2.2: δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ.

Σχετική δήλωση πραγματοποίησε ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός:

“Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά με σχεδιασμό και όραμα στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε σήμερα η πρόσκληση για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, δημόσιας δαπάνης ύψους €490.000.000. 

Όπως έχω κατ επανάληψη τονίσει, τα βιολογικά αποτελούν το μέλλον προς το οποίο πρέπει να κατευθυνθεί η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.

Για αυτό και εντάξαμε στο πρόγραμμα νέες καλλιέργειες όπως τις δενδρώδεις και το βαμβάκι, ενώ εντάχθηκε και η μελισσοκομία. 

Στηρίζουμε εμπράκτως τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες βιοκαλλιεργητές επιτρέποντας τους να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και το εισόδημα τους. Γιατί τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι απλά μια πρόσκαιρη τάση,  αλλά ο προορισμός .Είναι το μέλλον για την ελληνική παραγωγή και ο πυλώνας ανάπτυξης της «Ελληνικής Διατροφής» που εκτιμώ ότι θα αλλάξει όλο τον αγροδιατροφικό τομέα μέσα στα επόμενα χρόνια”.

Σχετικές δημοσιεύσεις