Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης, για το σχολικό έτος 2024-25 και για τις ειδικότητες

• Αισθητικής Τέχνης
• Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
• Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1995-2009) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 118,64 ευρώ ή 148,30 ευρώ την εβδομάδα (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

• Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
• Λαμβάνουν επίδομα στέγασης που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
• Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης

ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνo: 2710233061

Email: epas.tripoli@dypa.gov.gr