Βροντερό «όχι» του Δ.Σ. Γορτυνίας για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο Μαίναλο

Στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, σχετικά με την Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 36 MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της Εταιρείας GREEN TOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΔΑΡΑ – ΒΟΥΡΤΣΑ», της Δ.Ε. Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης και της Δ.Ε. Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για την έκφραση απόψεων. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας τάχθηκε αρνητικά στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Μαίναλο και ψήφισε θετικά την εισήγηση του Δημάρχου, Ευστάθιου Κούλη (φωτ.), η οποία περιελάμβανε στοχευμένες και εμπεριστατωμένες αντικρούσεις επί της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ισχυροποιώντας της αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας.
Υπογραμμίζοντας πως είναι θετικά προσκείμενο στη δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό προϋποθέσεις, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνοψίζεται ως εξής:

«Α. Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου ως έχει, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
Β. Εκφράζει την έντονη διαφωνία του και την αντίθεσή του στη δημιουργία και τη λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 36 MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της Εταιρείας GREEN TOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΔΑΡΑ –ΒΟΥΡΤΣΑ», της Δ.Ε. Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης και της Δ.Ε. Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Γ. Ζητά να απορριφθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου καθώς προσεγγίζει μονοσήμαντα τη σκοπιμότητα του, παραλείπει ή υποεκτιμά πολύ σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με αναπτυξιακά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Δ. Εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε πολλαπλά επίπεδα, θα διαταράξει το οικοσύστημα της περιοχής, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και κυρίως θα καταδικάσει κάθε προσπάθεια ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή, η οποία αποτελεί κύριο και πρωταρχικό στόχο του Δήμου.
Ε. Αποφαίνεται ότι από την επένδυση αυτή δεν προκύπτει κανένα απολύτως όφελος για την περιοχή.
ΣΤ. Συντάσσεται πλήρως με την άποψη και τη θέση του γειτονικού Δήμου Τριπόλεως, που ομόφωνα αντιτίθεται στην επένδυση αλλά και όλων των συλλογικών φορέων της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, που διαφωνούν πλήρως με την κατασκευή.
Ζ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια».

Σχετικές δημοσιεύσεις