Βροντερό «όχι» του Δ.Σ. Γορτυνίας για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο Μαίναλο

Στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, σχετικά με την Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 36 MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της Εταιρείας GREEN TOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΔΑΡΑ – ΒΟΥΡΤΣΑ», της Δ.Ε. Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης και της Δ.Ε. Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη τεθεί σε δημόσια…

Περισσότερα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης: Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα «Μέτρα ανακούφισης των ανέργων». (εξ αναβολής) Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου προς το Λουτράκι». Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γεώργιου Γαβρήλου με θέμα «Κατασκευή γέφυρας στην Άκοβα Αργολίδας». Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014. Έγκριση 6ης τροποποίησης Προγράμματος ΚΑΠ 20%.    ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:…

Περισσότερα

Δ.Σ. Δήμου Μεγαλόπολης, 29/10/2014

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Οκτωβρίου (Ι΄ κατανομή έτους 2014). 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.000,00€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εξόφληση της Προγραμματικής Σύμβασης λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. για το χρονικό…

Περισσότερα

Περιφερειακό Συμβούλιο, 29/10/2014

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (εξ αναβολής). 2. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: «Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων» (εξ αναβολής). 3. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Παναγιώτη Αλευρά με θέμα: «Καθυστέρηση της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών λόγω ακαρπίας» (εξ αναβολής).…

Περισσότερα

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 6/10/14

Η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 2. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: «Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων». 3. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Παναγιώτη Αλευρά με θέμα: «Καθυστέρηση της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών λόγω ακαρπίας». 4. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ…

Περισσότερα

Δήμος Μεγαλόπολης, 6/10/14

Σήμερα Δευτέρα (6 Οκτωβρίου 2014) και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης για τη διενέργεια απαιτούμενων ενεργειών χορήγησης αμοιβής για παράδοση αρχαίου. 2. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας Διαχείρισης των Κληροδοτημάτων – Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 343,80€ επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για…

Περισσότερα