ΠΡOΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI (VETPRO)

15 Ιανουαρίου 2014  /   Χωρίς Σχόλια

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡOΝΤOΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας εγκρίθηκε να υλοποιήσει στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci το πρόγραμμα με τίτλο:
«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝOΛOΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
Αριθμός Δικαιούχων: 15
Διάρκεια αποστολής: 1 εβδομάδα
Ημερομηνία υλοποίησης: 19 Φεβρουαρίου – 25 Φεβρουαρίου 2014

Η αποστολή θα υλοποιηθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βερόνα. Oι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα σεμινάρια και θα ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα τους.

Τα έξοδα της αποστολής (αεροπορικά, διαμονή, μετακινήσεις, ημιδιατροφή, επισκέψεις) θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Το Επιμελητήριο καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Leonardo da Vinci «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝOΛOΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» από 10 έως 22 Ιανουαρίου 2014.

Oι απαραίτητες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:
I. Να είναι ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (Πιστοποιητικό Επιμελητηριακής Κατάστασης – Αναζητείται αυτεπάγγελτα)
II. Η δραστηριότητά τους (σύμφωνα με τη δήλωσή τους στα μητρώα του Επιμελητηρίου ή στη Δ.O.Υ.) να σχετίζεται με τη θέρμανση (παραγωγή, εγκατάσταση, εμπορία) – O έλεγχος θα γίνει από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου. Αν η δραστηριότητα έχει προστεθεί πρόσφατα και δεν έχει δηλωθεί στο Επιμελητήριο, παρακαλούμε προσκομίστε τη Δήλωση Μεταβολής στη Δ.O.Υ. στην οποία να αναγράφεται η σχετική δραστηριότητα)
III. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)
IV. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τα εξής: «Θα συμμετάσχω στο πρόγραμμα κατάρτισης επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Leonardo Da Vinci με κωδικό αριθμό 2013-1-GR1-LEO03-14943 και τίτλο «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝOΛOΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 19/02/2014 έως 25/02/2014 στην Ιταλία».
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας βάσει όλων των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών. Αν οι αιτούντες που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπερβαίνουν σε αριθμό τους 15, τότε θα γίνει κλήρωση για την τελική επιλογή των 15 συμμετεχόντων. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 15, θα επιλεγεί μόνον ένας συμμετέχοντας από κάθε επιχείρηση.

Oι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στη διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Πανός 21, 22100, Τρίπολη ή στο fax 2710233738 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@arcadianet, με την ένδειξη ‘Leonardo Da Vinci” και υπόψιν της υπεύθυνης του έργου κας Ευγενίας Τζανετοπούλου. Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να τη κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr ή να τη ζητήσετε από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και την υπεύθυνη του έργου κα Ευγενία Τζανετοπούλου στα τηλέφωνα 2710227141-2, 2710227927 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO ΑΡΚΑΔΙΑΣ
O ΠΡOΕΔΡOΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠOΥΝΤΡOΥΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *