Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος ARTOLIO

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος ARTOLIO στο Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας.


Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2022 και αφορούσε το marketing στο τυποποιημένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το δεύτερο πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2022 και αφορούσε την επιχειρηματική οργάνωση και την εκπαίδευση στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος και το τρίτο πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2022 και αφορούσε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ελαιολάδου και την ανάδειξή τους.


Στα σεμινάρια συζητήθηκαν με τους συμμετέχοντες παραγωγούς η πρόοδος του προγράμματος, η χρήση των εργαλείων της ψηφιακής πλατφόρμας, η απορροφητικότητα των χρημάτων, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα σε επίπεδο παραγωγής αλλά και ποιότητας του παραγόμενου από αυτούς ελαιολάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι παραγωγοί αλλά και άλλοι συμμετέχοντες (μια και τα σεμινάρια ήταν ανοιχτά στο κοινό) για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου (χημικά και οργανοληπτικά), αλλά και στις δυνατότητες και προοπτικές ανάδειξής τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται επιτόπια επίσκεψη από την Υπεύθυνη marketing του Προγράμματος (Yifat Reuveni) και συσκέψεις με τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς του ARTOLIO για την προώθηση του ελαιολάδου στις αγορές.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του παραγωγοί και ελαιοτριβείς του Νομού Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στα τηλέφωνα 2721091984 / 2721029812 εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναζητώντας τον υπεύθυνο του προγράμματος κο Παναγιώτη Κάτσαρη.

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος

Κάτσαρης Παναγιώτης
Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας

Σχετικές δημοσιεύσεις