ΟΕΕ: Να παραταθεί η προθεσμία της 27ης Μαΐου για τη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA

Την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, που αντικατέστησε την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ), πέραν της 27ης Μαΐου 2022, ζητά, με επιστολή του προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρει, μετά την ανάρτηση του τρόπου διαβίβασης των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων και της επιστρεπτέας προκαταβολής του 2021, σε συνδυασμό με τα προβλήματα απεικόνισης των διαβιβάσεων που έχουν προκύψει με το Συνοπτικό βιβλίο στην πλατφόρμα, και τα προβλήματα διαβίβασης που υπάρχουν από τις μικρές εταιρείες με πεπαλαιωμένα προγράμματα πληροφορικής, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι ανέφικτη και αδύνατη για τις επιχειρήσεις η εμπρόθεσμη διαβίβαση των εσόδων στην πλατφόρμα.

Επιπλέον, «με τη διαρκή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, μέσω της ομάδας εργασίας ΟΕΕ – ΑΑΔΕ, ο Φορέας μας έγκαιρα ενημέρωσε, για το πρόβλημα της διαβίβασης των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων και της επιστρεπτέας προκαταβολής του 2021 στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την ανάγκη να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους έως το τέλος του έτους».

Το ΟΕΕ προτείνει να δοθεί επαρκής χρόνος με παράταση της παραπάνω προθεσμίας προκειμένου να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις και οι λογιστές – φοροτεχνικοί στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να παραταθεί και η προθεσμία του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Σημειώνουμε και την ανάγκη για έκδοση της τροποποίησης της Απόφασης Α.1138/2020 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διαβίβασης των εσόδων του φορολογικού έτους 2021, προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν.4174/2013.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4916/2022 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 54 και 72 του Ν.4174/2013 και εφεξής δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.

Το ΟΕΕ προτείνει την επέκταση της συγκεκριμένης διάταξης και στα νομικά πρόσωπα, με σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς τον Αρμόδιο Υπουργό για τη συμπλήρωση της παραπάνω διάταξης.

Σχετικές δημοσιεύσεις