Δήμος Μεγαλόπολης: Έναρξη εργασιών επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στις κεντρικές οδούς της Μεγαλόπολης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Εταιρεία HENGAS Α.Ε., από την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 θα ξεκινήσουν εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στα τμήματα των οδών:

Παπαναστασίου (από την οδό Αγίου Αθανασίου έως την κεντρική Πλατεία), Κολοκοτρώνη (από την κεντρική Πλατεία έως την οδό Αναγεννήσεως), Αρχαίου Θεάτρου (από την κεντρική Πλατεία έως την οδό Δημητρακοπούλου) και Λ. Ζέρβα (από την κεντρική Πλατεία έως την οδό Ανδριοπούλου)

Συνιστάται στους παρόδιους ιδιοκτήτες των κτιρίων που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, οι οποίοι δεν έχουν έως σήμερα υποβάλλει αίτηση σύνδεσης στην Εταιρεία, να προβούν το συντομότερο δυνατόν σε αυτή την ενέργεια, προκειμένου τα συνεργεία να εργασθούν χωρίς καθυστερήσεις για την επέκταση του δικτύου, τις συνδέσεις των κτιρίων και την αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων και τη λειτουργία των παρακείμενων καταστημάτων.

Εκ του Δήμου

Σχετικές δημοσιεύσεις