ΛΥΣΗ: Στις 12 Μαρτίου ξεκινά η εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών στην Τρίπολη

28 Φεβρουαρίου 2019  /   Χωρίς Σχόλια

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, συνολικής διάρκειας 80 ωρών εκπαίδευσης (10 μέρες εκπαίδευσης), σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση (Ν. 4512/2018).
Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι. Ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι έναν (21) (αρ 198 του ν. 4512/2018).
Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του προγράμματος των 80 ωρών της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Οι τυχόν αποτυχόντες υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα νέας γραπτής και προφορικής αξιολόγησής τους σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης που θα οριστούν από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ».
Οι απόφοιτοι κάθε κύκλου βασικής εκπαίδευσης θα λάβουν, μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε προαγωγικές εξετάσεις, σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη μετέπειτα συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαπίστευσης διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σημειώνεται πως θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις βάσει της ημερομηνίας προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δείτε παρακάτω, στην παράγραφο “προϋποθέσεις συμμετοχής”, ή στην ιστοσελίδα lisitripolis.gr.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200€).

Τόπος διενέργειας σεμιναρίου: Επιμελητήριο Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη)
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
– μελέτη υλικού και Βασική εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση
– ανάλυση βασικών αρχών εμπορικού δικαίου και ιδιωτικού δικαίου σε συνάρτηση με τη Διαμεσολάβηση
– προσομοιώσεις Διαμεσολάβησης
– ανακεφαλαίωση εκπαίδευσης, προσομοίωση εξετάσεων και τελική αξιολόγηση

Οι εκπαιδεύσεις και οι προαγωγικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη).

Συμμετοχή
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά απλή αίτηση ενδιαφέροντος με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου info@lisitripolis.gr, έως τις 4 Μαρτίου ώρα 23.59.
Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά με email ή τηλεφωνικώς αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου που θα δείτε παρακάτω. Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία.

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 200 ν. 4512/2018:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Κάθε εκπαιδευόμενος/-η ο/η οποίος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:
• καταβάλλει τα δίδακτρα 1200€, (το κόστος αυτό αφορά ΜΟΝΟ τον συγκεκριμένο ΚΥΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: (ΙΒΑΝ: GR23 0172 5030 0055 0308 7761 975)
• υποβάλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση:
είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (25ης Μαρτίου & Πανός 21 Τρίπολη, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10 π.μ. – 1 μ.μ.) ταυτόχρονα με το παραστατικό καταβολής διδάκτρων, είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένο) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»: info@lisitripolis.gr.

Για τις αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (www.lisitripolis.gr)
• Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς (κα Βασιλική Παπαδημητρίου, 6982 522307 Μίκα Μπερτζελέτου: 2710 227141-2, 6977 079483)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *