Κ. Κόλλιας: Αντιαναπτυξιακή η διατήρηση του χαρτοσήμου στα επιχειρηματικά δάνεια

Την πλήρη αντίθεση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη διατήρηση του
χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια, και μάλιστα αναδρομικά, από 01-01-
2021, που προβλέπει το άρθρο 172 του νομοσχεδίου για την εταιρική διακυβέρνηση
των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής, ζητώντας την απόσυρσή του.


Όπως είπε, «ένα χρόνιο αίτημα των επιχειρήσεων της χώρας ήταν η πλήρης
κατάργηση του κώδικα τελών χαρτοσήμου, μιας αναχρονιστικής και γραφειοκρατικής
νομοθεσίας, που ισχύει για περισσότερα από ενενήντα χρόνια. Με τις πρόσφατες
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2163/2020 και 2323/2020), όπου
κρίθηκε η μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου της οικονομικής δραστηριότητας
χορήγησης έντοκων δανείων, δόθηκε τέλος σε μια σημαντική οικονομική
επιβάρυνση, που κατέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του δανεισμού
τους».
Με την προτεινόμενη διάταξη, είπε, θα υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση των
επιχειρήσεων, λόγω του αντιαναπτυξιακού της χαρακτήρα. «Όσες επιχειρήσεις
μπορούν να χρησιμοποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς, που νόμιμα διαθέτουν στην
αλλοδαπή και βρίσκουν δάνεια από την αλλοδαπή, θα αποφεύγουν την καταβολή του
χαρτοσήμου, επειδή οι δανειακές αυτές συμβάσεις θα εκτελούνται στο εξωτερικό. Οι
λοιπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες, θα επιβαρύνονται με αυτό το
τέλος χαρτοσήμου. Αυτές οι τελευταίες είναι κατά τεκμήριο οι μικρότερες
επιχειρήσεις».
Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΟΕΕ ζητεί την απόσυρση του άρθρου αυτού και την
κατάργηση (ή καλύτερα) τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, γιατί
είναι ένας νόμος που ισχύει εδώ και 91 χρόνια (ΠΔ 28/28-07-1931).

Από τότε έχει μεταβληθεί το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και, κατά
συνέπεια, υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης των ρυθμίσεων φορολογικής φύσεως, που
είχαν αποφασιστεί κάτω από άλλες συνθήκες, εντελώς διαφορετικές από τις
σημερινές. Σε μια εποχή που γίνεται πράξη η μείωση των φόρων, είναι άστοχο και
παράλογο να επαναφέρεται ένα τέτοιο χαράτσι.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 173 και 174, που αναφέρονται σε διαβίβαση δεδομένων
στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού (ΦΗΜ), ο κ. Κόλλιας είπε ότι, δεδομένου πως οι κυρώσεις για την
αναφερόμενη μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων αφορούν στη μη διαβίβαση
στην εφαρμογή e-send και όχι στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, και δεδομένων
των προβλημάτων επικοινωνίας e-send – MyData, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται
πρόστιμα σε μια διαδικασία, η οποία έχει προβλήματα λειτουργίας.
Επιπλέον, τα πρόστιμα, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, δεν είναι εφικτό να
ισχύσουν από 1/10/2022, όταν με την Α1090/2022 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού
Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ για το τρίμηνο 1/10-31/12/2022 υπάρχει η
υποχρέωση να ανέβουν τα έσοδα Λιανικής από τα Λογιστικά προγράμματα εντός 20
ημερών από το τέλος του κάθε μήνα (δηλαδή τα έσοδα λιανικής του Οκτωβρίου 2022
πρέπει να ανέβουν μέχρι 20 Νοεμβρίου 2022 και ο έλεγχος να γίνει μετά την
ημερομηνία αυτή).
Από 1/1/2023 βασική προϋπόθεση για τον παραπάνω έλεγχο είναι η επιδιόρθωση της
επικοινωνίας που ήδη αναφέραμε e-send – MyData, που είναι απαραίτητη ώστε το
έσοδο Λιανικής να εμφανίζεται στο MyData εντός 24 ωρών.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν με τόσα τεχνικά προβλήματα συνυπολογίζοντας και τα
προβλήματα του internet σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, καθώς και τις
ιδιαιτερότητες επαγγελματικών κλάδων, όπως π.χ. βενζινοπώλες, αγρότες, να
επιβάλλονται προκαταβολικά τέτοια πρόστιμα με τα άρθρα 173 – 174, χωρίς να έχουν
επιλυθεί τα παραπάνω τεχνικά προβλήματα, που έχει διαπιστώσει και γνωρίζει η
Φορολογική Διοίκηση.
«Οι διατάξεις των άρθρων 173 και 174 είναι ελλιπείς ως προς το περιεχόμενο και
νομοτεχνικά κακότεχνες, γιατί εισάγουν πρόστιμα τα οποία έχουν αντιγραφεί από το
άρθρο 58 του Ν 4174/2013 (τα πρόστιμα του άρθρου 173), πλην όμως τα πρόστιμα
του άρθρου 58 Ν4174/2013 επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου, ενώ με το σχέδιο νόμου
δημιουργείται νέο άρθρο 54Η στον Ν4174/2013, παρόλο που είναι γνωστό ότι το
άρθρο 54 του νόμου αυτού ρυθμίζει διαδικαστικές παραβάσεις.
Οι ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο συνίστανται στο ότι επιβάλλονται πρόστιμα σε
διαδικασίες, που στηρίζονται στη χρήση και λειτουργία μηχανολογικού και τεχνικού
εξοπλισμού χωρίς όμως να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, που να ρυθμίζει τη
λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Επιγραμματικά, τι γίνεται στην περίπτωση βλάβης
του εξοπλισμού (η οποία δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από την επιχείρηση), στην
περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης, στην περίπτωση βλάβης των δικτύων

τηλεπικοινωνίας. Είναι παράλογο να απειλούνται με πρόστιμα οι επιχειρήσεις στις
τελευταίες περιπτώσεις», καταλήγει ο κ. Κόλλιας.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2105202740
2132141870

Σχετικές δημοσιεύσεις