Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δήμο Τρίπολης

7 Νοεμβρίου 2012  /   Χωρίς Σχόλια

Συστήθηκε πρόσφατα Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δήμο Τρίπολης στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και όπως αυτό προβλέπεται από τον “Καλλικράτη” (Νόμος 3852/2010) αλλά και από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες:
1. Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
2. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
3. Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης 4. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων.
5. Ενημερώνει το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, χαράζει κατευθύνσεις και δημιουργεί πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.
Υπεύθυνος του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης ορίσθηκε ο Γεωτεχνικός κ. Γεώργιος Καρώνης, υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής ενώ θα απασχολούνται σε αυτό πέραν των κύριων καθηκόντων τους στο Δήμο και οι Γεωτεχνικοί κ.κ Ψυμάρνη Παναγιώτα, Σιάννας Ευθύμιος και Αντώνης Μητρόπουλος.
Η έδρα του γραφείου ευρίσκεται στον 2ο όροφο του νέου Δημαρχείου στον χώρο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *