«Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

19 Δεκεμβρίου 2018  /   Χωρίς Σχόλια

Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε απάντηση ερωτήματος που είχε καταθέσει εγγράφως ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), για την έναρξη της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», αναφέρει ότι η σχετική προκήρυξη, θα δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2019.

Η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αφορά την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Η Δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για ενέργειες που αφορούν την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του Τομέα του Περιβάλλοντος και ειδικότερα των πάσης φύσεως αποβλήτων υπό το πρίσμα της Κυκλικής Οικονομίας και της αρχής «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)», ως στοιχείο προώθησης της σχετικής πολιτικής στα θέματα επιχειρηματικότητας – περιβάλλοντος. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της προτεινόμενης Δράσης έχει ως βασικό στόχο:

• την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων όσο και του τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων,

• την επέκταση της δυναμικότητάς τους για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών,

• την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά,

• την κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων,

• την έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας,

• τη δημιουργία προϊό-ντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 250.000€ έως 2.500.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης σε πρώτη φάση θα ανέλθει στο ποσό των 20.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *