Εκ νέου αιτήσεις για την ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο

12 Απριλίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που ήδη βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013 να υποβάλουν από 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως και 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 αιτήσεις για τα Σ.Κ.Ε.Δ. για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατά την πρώτη πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται ήδη σε άλλο Σ.Κ.Ε.Δ.
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ –ανά ειδικότητα και ΣΚΕΔ– θα καθορίζεται από τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους ενιαίου πίνακες.
Συγκεκριμένα στη Δ.Δ.Ε Αρκαδίας οι κενές θέσεις που προέκυψαν μετά την 1η πρόσκληση ενδιαφέροντος στα 4 ΣΚΕΔ που λειτουργούν έχουν ως εξής:

ΣΚΕΔ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕ04.02
ΣΚΕΔ ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02
Από τη Δ.Δ.Ε Αρκαδίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *