Δύο συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

26 Δεκεμβρίου 2018  /   Χωρίς Σχόλια

Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, στις 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», το Περιφερειακό Συμβούλιο (ειδική συνεδρίαση) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Έγκριση της απογραφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2016 και έγκριση ισολογισμού έναρξης στις 01-01-2017», με εισηγήτρια την αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνα Νικολάκου.
*******
Την ίδια ημέρα (Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018) και ώρα 4.30 μ.μ., στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης» λαμβάνει χώρα και η 23η τακτική συνεδρίαση του Πε.Συ. με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης, αφού προηγηθούν ανακοινώσεις εκ μέρους του προέδρου του οργάνου, Ηλία Στρατηγάκου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πετρου Τατούλη.

1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης /2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος καθαριότητας Υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας και των υπηρεσιών Α’βαθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019.
4. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας για το οικονομικό έτος 2019.
5. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για το καθαρισμό των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας, καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
6. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση – επισκευή – βελτίωση συγκοινωνιακών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600008.
7. Έγκρισης 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Λακωνίας έτους 2018.
8. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600020.
9. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600023.
10. Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγ ράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας έτους 2018.
11. Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600019.
12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
13. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πρότασης της ΠΕ Λακωνίας «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ», για παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της από 05-12-2013 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την από 22-10-2015 και την από 05-12-2016.
14. Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σπάρτης και την ωρίμανση προς δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης».
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για τη διετία 2019-2020.
16. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με τίτλο «Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, Πύλου-Νέστορος, Μεσσηνίας».
17. Έγκριση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την ΟΧΕ Μάνης και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου βάσει της υπ’ αριθμ. 2241/ 06.09.2018 πρόσκλησης της, για την «Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2016-2019 και των διαδικασιών εκπόνησης αυτού.
19. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την Ανάπλαση του Παραδοσιακού Οικισμού Καρυάς Δ.Ε. Λυρκείας Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *