Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της Επ. Ο. Τριπόλεως – Βαλτετσίου

2 Δεκεμβρίου 2014  /   Χωρίς Σχόλια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1. Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της Επ. Ο. Τρίπολης-Βαλτετσίου και ειδικότερα από το ύψος του Ψ. Ν. Τρίπολης, έως τη διασταύρωση της οδού που οδηγεί προς την Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας (προς της εισόδου Βαλτετσίου), από την Δευτέρα (01-12-2014) και μέχρι την 31-12-2014.

― Η κυκλοφορία των οχημάτων προς και από την Τ. Κ. Βαλτετσίου, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής, θα διεξάγεται μέσω Ε. Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας-περιοχή Καλογερικού (κατεύθυνση δεξιά προς λατομεία) – Βαλτέτσι και αντιστρόφως.
2. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
― Ο Ανάδοχος του έργου, κ. Χουτόπουλος Γεώργιος, υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)
3. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/1999 ΦΕΚ 57- Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *