Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων της FINOMIX – ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και νησιωτική Ελλάδα

Από την εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής των έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX, ζητούνται για άμεση πρόσληψη άτομα για:
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
FINOMIX – ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Με έδρα: Αθήνα / Πελοπόννησο

Περιγραφή θέσης:
• Διαχείριση και διεύρυνση πελατολογίου των περιοχών που θα ανατεθούν. Οι πωλητές θα υπάγονται στο υποκατάστημα Αθηνών και θα έχουν σαν κύριες περιοχές ευθύνης Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και νησιωτική Ελλάδα.
• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων της αγοράς.
• Στενή συνεργασία με τα στελέχη της εταιρίας για την επίτευξη των στόχων.

Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στις πωλήσεις και ιδιαίτερα στον κλάδο των δομικών υλικών
• Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές Office και άλλες εμπορικές ή λογιστικές εφαρμογές)
• Δυνατότητα ταξιδιών και εργασίας εκτός έδρας
• Καλή γνώση αγγλικών
• Κάτοχοι διπλώματος ΙΧ

Η Εταιρία προσφέρει:
• Πλήρη απασχόληση
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-MAIL ΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: career@finomix.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις