Υποτροφίες κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφιλλίδη

19 Φεβρουαρίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από το Υπουργείο Παιδείας προκηρύχθηκαν οι υποτροφίες του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη καταγομένου από τη Βυτίνα για φοιτητές καταγόμενους από την Πελοπόννησο. Η περίληψη της προκήρυξης έχει ως εξής:

«Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για το ακαδ. έτος 2011 – 2012 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» για το διορισμό δέκα (10) υποτρόφων  φοιτητών και φοιτητριών Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενων από την Πελοπόννησο, προτιμώμενων σε κάθε περίπτωση των φοιτητών  των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των παραπάνω Σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων στον πίνακα αποτελεσμάτων,  υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας και των δύο μαθημάτων  στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερα (14 ). Κατόπιν ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των άλλων Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας, με τον υψηλότερο κατά σειρά μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα..

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα,  στις 29 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940…………………………….

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 06η  Φεβρουαρίου 2013 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 08 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή να υποβάλλουν κατά  τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας, ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά  ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων».

Το κείμενο της Προκήρυξης  έχει  καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *