Συνεδριάζει την Τρίτη (26/2) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης

22 Φεβρουαρίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΣας καλούμε την 26η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1) Ορισμός δικηγόρου για αγωγή Δημόπουλου Σωτηρίου κ.λπ. κατά Δήμου Τρίπολης.

2) Ορισμός δικηγόρου για αγωγή αποζημίωσης Φατούρου Θεόδωρου κ.λπ. κατά Δήμου Τρίπολης.

3) Ορισμός δικηγόρου για αίτηση ακύρωσης της Αποστόλου Ανδρομάχης κατά ΔΕΥΑΤ.

4) Ορισμός δικηγόρου για αγωγή (αρ. κατάθεσης 569/2012) καταβολής δικηγορικής αμοιβής Μίγα Αντωνίου του Ιωάννη κατά του Δήμου Τρίπολης.

5) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

6) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

7) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

8) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

9) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK» κατά του Δήμου Τρίπολης.

10) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

11) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

12) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

13) Ορισμός δικηγόρου για αγωγή αποζημίωσης Δουνούκου Χρήστου κ.λ.π. κατά Δήμου Τρίπολης.

14) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε προσφυγή της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. κατά του Δήμου Τρίπολης.

15) Ορισμός δικηγόρου για αγωγή, (αρ.κατάθεσης 568/2012), καταβολής δικηγορικής αμοιβής Μίγα Αντωνίου του Ιωάννη κατά του Δήμου Τρίπολης.

16) Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης ΔΕΥΑΤ & Δήμου Τρίπολης για το έργο: « Έργα αποστράγγισης – αποχέτευσης Περιφερειακής Οδού Τρίπολης.

17) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *