Συνεδριάζει τη Δευτέρα με 29 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

16 Νοεμβρίου 2017  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗ 20η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Χρυσαδάκου και Αλεξανδρή, με θέμα: Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Γ’ τριμήνου 2017.
(Θέματα που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας):
8. Έγκριση επικαιροποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκτέλεση του έργου: «Ερευνητικό Πρόγραμμα ελέγχου φέρουσας ικανότητας κτιρίων, μνημείων, γεφυρών κλπ».
12. Μεταφορά χρηματικού ποσού κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την στελέχωση της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης: Σύσταση και Λειτουργία με Κωδικό ΟΠΣ 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Πελοπόννησος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων «Βιολογικός καθαρισμός Βαλτεσινίκου» και «Δίκτυο αποχέτευσης Βαλτεσινίκου», που βρίσκονται στην ΤΚ Βαλτεσινίκου της ΔΕ Κλείτορος του Δ. Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων «Βιολογικός καθαρισμός Λαγκαδίων» και «Δίκτυο αποχέτευσης Λαγκαδίων», που βρίσκονται στην ΤΚ Λαγκαδίων του Δ. Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βιολογικός καθαρισμός Στεμνίτσας», που βρίσκεται στην ΤΚ Στεμνίτσας της ΔΕ Τρικολώνων του Δ. Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
26. Έγκριση 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600003.
27. Έγκριση 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ “Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας”, με κωδικό 2014ΕΠ52600027 και ένταξη νέου υποέργου.
28. Περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *