Με 42 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

1 Δεκεμβρίου 2012  /   Χωρίς Σχόλια

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στη Δημητσάνα, στις 5 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:
1. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Συντήρηση του Κοινοτικού Γραφείου (αλλαγή κουφωμάτων) Τ.Κ. Λιβαδακίου”, ποσού 2.150,10 € στον Κ.Α.30.7332.70702.
2. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 1.000 μ. Τ.Κ. Κοκκορά» ποσού 10.865,94 € στον Κ.Α. 25.7312.20502.
3. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τρόπαια – Σπάθαρη Τ.Κ. Σπάθαρη» ποσού 1.295,68 € στον Κ.Α. 25.7312.71102.
4. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων Τ.Κ. Τροπαίων» ποσού 18.963,06 € στον Κ.Α. 30.7323.70003.
5. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2 ου λογαριασμού του έργου «Αποπεράτωση μάνδρας με πέτρα προς Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Τροπαίων» ποσού 1.875,91 € στον Κ.Α. 30.7326.70005.
6. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ.Ράφτη» ποσού 957,55 € στον Κ.Α. 30.7323.21202.
7. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων σε διάφορα σημεία της Τ.Κ. Σταυροδρομίου» ποσού 1.452,30 € στον Κ.Α. 30.7323.71202
8. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εντός της Τοπικής Κοινότητας Τ.Κ. Χώρας» ποσού 19.162,76 € στον Κ.Α. 30.7323.71403 9. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις χώρων (μάνδρα Πύργου Πλαπούτα, τοποθέτηση καπακιών, διαμόρφωση όπισθεν Κ.Ε.Π.) Τ.Κ. Παλούμπας» ποσού 4.710,41 € στον Κ.Α. 30.7336.20004
10. Αντικατάσταση αναδόχου στην υπ’αριθμ.450/2012 απόφαση Ο.Ε. που αφορά το έργο «Αναπλάσεις χώρων (τοποθέτηση φωτιστικών) στον οικισμό Λαγκαδίων και στους συνοικισμούς του».
11. Ψήφιση πίστωσης 800,00 € για την εργασία “Καθαρισμός – Βελτίωση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Ε. Δημητσάνας, Δ.Ε. Ηραίας και Δ.Ε. Τρικολώνων” στον Κ.Α.25.7336.80012
12. Ψήφιση πίστωσης 692,00 € για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων” στον Κ.Α. 10.6264.001
13. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για την εργασία “Συντήρηση αντλιοστασίων – Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Τροπαίων” στον Κ.Α. 25.7336.72000
14. Ψήφιση πίστωσης 3.500,00 € για την εργασία “Συντήρηση αντλιοστασίων – Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Ηραίας” στον Κ.Α. 25.7336.22000
15. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για την εργασία “Συντήρηση αντλιοστασίων – Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Δημητσάνας” στον Κ.Α. 25.7336.02000
16. Ψήφιση πίστωσης 6.371,40 € για την εργασία “Συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Δημητσάνας και Τρικολώνων Δήμου Γορτυνίας” στον Κ.Α. 25.7336.80026
17. Ψήφιση πίστωσης 2.546,10 € για την εργασία “Καθαρισμός – Βελτίωση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Ε. Βυτίνας και Δ.Ε.Κλείτορος” στον Κ.Α.25.7336.80013
18. Ψήφιση πίστωσης για την ασφάλιση του ΚΗΟ 9824 αυτοκινήτου.
19. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου προς συνοικισμό Αγ. Νικολάου Λαγκαδίων» ποσού 3.720,87 € στον Κ.Α. 30.7323.50006
20. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ.Μαγουλιάνων» ποσού 6.366,86 € στον Κ.Α. 30.7331.10502
21. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 1
ουλογαριασμού του έργου «Εσωτερική – αγροτική οδοποιΐα Λουτρών Τ.Κ.Λουτρών» ποσού 10.117,56 € στον Κ.Α. 30.7323.20702
22. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Κοντοβάζαινας» ποσού 6.000,00 € στον ΚΑ 30.7331.42001.
23. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Σύνδεση υδραγωγείου Παλούμπα από πηγή Σκόντζα» ποσού 2.500,00 € στον ΚΑ 25.7312.20004.
24. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Τροπαίων» ποσού 7.200,00 € στον ΚΑ 25.7312.72000
25. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή μανδρότοιχου αντιστήριξης στην είσοδο του οικισμού Βλόγγου Τ.Κ Ζάτουνας» ποσού 2.000,00 € στον ΚΑ 30.7326.00202 26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.865,88 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Γορτυνίας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
27. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Τρικολώνων» ποσού 600,00 € στον ΚΑ 30.7331.62000 (θερμοσυσσωρευτές ΚΕΠ Στεμνίτσας).
28. Ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ κ.λπ.
29. Περί διαγραφής τελών ύδρευσης και προσαυξήσεων.
30. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00€ για την εργασία «Μελέτη αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης Δήμου έτους 2012, με βάση στατιστικών δεδομένων και αριθμοδεικτών».
31. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού έτους 2012.
32. Επέκταση δημοτικού φωτισμού
33. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Γορτυνίας (φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση).
34. Καθορισμός όρων διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Αθ.Δρακόπουλου Τ.Κ.Θεοκτίστου (Σχετική Απόφαση Δ.Σ.290/2012).
35. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συλλογή γεωχωρικών δεδομένων Δ.Γορτυνίας» ποσού 24.600,00 € στον ΚΑ 10.6162.005.
36. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Ψηφιοποίηση – καταγραφή γενικών γεωχωρικών δεδομένων» ποσού 20.000,00 € στον ΚΑ 30.7336.80011
37. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ.Τροπαίων», προϋπολογισμού 39.237,00€ (Κ.Α. 7413.80006)
38. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ.Λουτρών Ηραίας», προϋπολογισμού 10.701,00€ (Κ.Α. 7413.80006)
39. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης και ανάπτυξης ιαματικών Λουτρών Ηραίας», προϋπολογισμού 49.815,00€ (Κ.Α. 7413.80025)
40. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛ Τ.Κ. Στεμνίτσας», προϋπολογισμού 49.815,00€ (Κ.Α. 7413.80002)
41. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Δ.Ε. Τροπαίων (θέση Μεράκα και Κοκλαμά Τ.Κ. Λιβαδακίου και θέση Βαρδιόλα (δύο αγροτέμαχια) Τ.Κ. Νεοχωρίου).
42. Περί διαμόρφωσης μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Γορτυνίας στην Πλατεία Πετρινού Δήμου Τριπόλεως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *