Σεμινάρια για λογιστές ξεκινούν από τον Μάιο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ενημερώνει ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2023 τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο είναι τα:


• «Φορολογικές Διαδικασίες – Φορολογικό Ποινολόγιο» Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ηλία Αργυρό τ. Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών,
• «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων» Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Γιώργο Χατζησταύρο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,


• «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας» Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Κατερίνα Καρύδα Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ ΦΠΑ Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,
• «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ν. 4557/2018» Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Σοφία Κάρμα Αν. Προϊσταμένη Ι Τμήματος Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ,


• «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες τις κυρίες Ιωάννα Τσιντή, Μαρία Στυμφαλιάδου και Βασιλική Κολοβού , μόνιμες Εκπαιδεύτριες στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ,


• «Ασφαλιστικά Θέματα», Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες την κα Ελένη Ράπτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Ελένη Βρέκου, Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του ιδίου Υπουργείου.
Τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, μετά από είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ, με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:


Με τη διαδικασία του live streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους.
Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παραμένει αναρτημένο στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.

Σχετικές δημοσιεύσεις