ΠΜΣ «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»

Παρατείνεται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»/«Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press» το οποίο προσφέρει από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://sportjournalism.uop.gr.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο και η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής ή την διενέργεια πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα θα διεξάγονται με τον συνδυασμό της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει µια ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των πεδίων που συνδέονται µε την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ στον Αθλητισμό. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ΠΜΣ έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης στους τομείς της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και του Φωτορεπορτάζ στον Αθλητισμό μέσα από γνωστικά πεδία όπως: τεχνικές σύνταξης και διαχείρισης αθλητικού περιεχομένου για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύγχρονες μορφές αθλητικής δημοσιογραφίας κι επικοινωνίας (πολυμεσική, δημοσιογραφία δεδομένων, ρομποτική δημοσιογραφία, δημοσιογραφία πολιτών, Social media κα.), φωτορεπορτάζ, ψηφιακές πλατφόρμες για τις αθλητικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων events και σύγχρονα στοιχηματικά media. Εκτός των μαθημάτων κορμού, στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τις θεματικές περιοχές του Δικαίου, της Οικονομίας, της Οργάνωσης, της Διοίκησης και της Ηθικής στον Αθλητισμό.
Διευθύντρια του προγράμματος είναι η αναπλ.καθηγήτρια ΤΟΔΑ, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου.

Σχετικές δημοσιεύσεις