«Καμπανάκι» για τα δημόσια έργα από τους εργολάβους

  • Τη σωρεία προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων υπογραμμίζει ο ΣΑΤΕ και μιλά για «χαριστική βολή» στον κλάδο

Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ).

Ο ΣΑΤΕ, διαπιστώνοντας την σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά:

1) Την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

2) Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη χώρα.

3) Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α ́ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια.
Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.

4) Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

5) Την απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί.

6) Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

7) Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου.

8) Την προετοιμασία του Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής.

9) Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).

Σχετικές δημοσιεύσεις