Η Ιερατική Σύναξη στην Τρίπολη και οι Αποφάσεις της

12 Μαρτίου 2020  /   Χωρίς Σχόλια

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗἹερατική Σύναξη ὅλων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, στόν Μητροπολτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἡ τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ, βοηθό Ἐπίσκοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀκολούθησε προσφορά πρόχειρου πρωϊνοῦ στούς προσελθόντες Κληρικούς.
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνάξεως ἄρχισαν μέ Δέηση ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ καί μέ Εὐχή εἰς ἐπιδρομήν ἐθνῶν καί εἰς ἀποτροπήν μολυσματικῆς νόσου. Στή συνέχεια ἀναπτύχθηκαν οἱ Εἰσηγήσεις τῶν Πρωτοπρεσβυτέρων καί Ἐφημερίων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως π. Σωτηρίου Ἀθανασούλια, μέ θέμα «Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί Ἱερεύς», καί π. Ἰωάννου Σουρλίγκα, μέ θέμα «Διαχειριστικά θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως» καί ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν ὡς ἄνω θεμάτων. Συζητήθηκε μεταξύ ἄλλων καί τό ἐπίκαιρο πρόβλημα τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ στή χώρα μας, τῶν ἐνδεχομένων μέτρων πού πρέπει νά ληφθοῦν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας καί δόθηκαν συγκεκριμένες ὁδηγίες.
Τήν Σύναξη ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ἀπευθύνοντας πατρικές συμβουλές, προτροπές καί ὑποδείξεις στούς προσελθόντας Κληρικούς. Τέλος, εὐχήθηκε καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί καλή Ἀνάσταση καί διένειμε ἀναμνηστικό δῶρο ὡς εὐλογία. Ἐπίσης, συνετάγη, σχετικό Ἀνακοινωθέν, τό ὁποῖο διενεμήθη στούς Ἱερεῖς καί στά μέσα ἐνημερώσεως.
Ἐν ὄψει τῶν μέτρων γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ μολυσματικοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη διατηρεῖ χωρίς καμμία περικοπή τό Λειτουργικό της Πρόγραμμα, ἀναστέλλει ὅμως τή λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων της, τῶν Συνάξεων Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν λοιπῶν Κατηχητικῶν Προγραμμάτων καί ἐκδηλώσεών της, συνιστᾶ δέ στούς πιστούς νά ἐφαρμόζουν τά προτεινόμενα μέτρα ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑγειονομικές καί κρατικές ἀρχές.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ἐν Τριπόλει τῇ
11ῃ Μαρτίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, πού ἔλαβε χώραν σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, μετά τό τέλος τῶν ἐργασιῶν της, ἀπευθυνομένη πρός τόν πιστόν Λαόν της, ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα.
Εὐχαριστεῖ καί ἀδιαλείπτως δοξολογεῖ τόν Τριαδικόν Θεόν, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα διά τίς πλουσιοπάροχες δωρεές καί εὐεργεσίες, πού χαρίζει καθημερινῶς εἰς τόν κόσμον Του.
Προσεύχεται ἐκτενῶς πρός τόν Θεόν νά καταξιώσει πάντας ἡμᾶς νά διέλθωμεν τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει, ὧστε νά ἑορτάσωμεν μετά χαρᾶς καί τήν ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν.
Παρακαλεῖ θερμῶς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός καί πάντων τῶν Ἁγίων, νά διαφυλάξει τόν Λαόν Του ἀπό τῆς ἐπικειμένης ἀπειλῆς τοῦ λοιμικοῦ κορωνϊκοῦ ἰοῦ καί νά ἀπαλλάξει τόν κόσμον Του ἀπ’ αὐτόν.
Προτρέπει τούς πιστούς Χριστιανούς καί ὅλον τόν Ἑλληνικόν Λαόν νά ἐφαρμόσουν τά προτεινόμενα μέτρα ὑγιεινῆς καί προφυλάξεως, πού προτείνουν οἱ ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες, διά τήν ἀποτροπήν μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊκοῦ ἰοῦ εἰς τόν Ἑλληνικόν χῶρον.
Πληροφορεῖ τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας ὅτι οἱ ἱερές Ἀκολουθίες, πού προβλέπονται ἀπό τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά τελοῦνται κανονικῶς καί χωρίς καμμίαν περικοπήν ἤ περιορισμόν σέ ὅλους τούς Ἐνοριακούς καί Μοναστηριακούς μας Ἱερούς Ναούς, καί
Πιστεύει καί ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, πού προσφέρεται στούς Πιστούς ὡς Φάρμακον Ζωῆς καί σωτηρίας, καί καμμία λοιμική ἀσθένεια ἤ μολυσματικός ἰός ἠμπορεῖ νά τήν ἐπιρρεάσει.
Ἡ Ἱερατική Σύναξις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *