Πρόσληψη κτηνιάτρου στον Δήμο Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45Τ.Κ.: 22132 -ΤρίποληΠΛΗΡ: Δ. ΚαλογεράςΤΗΛ: 2713600431FAX: 2710235085e-mail: dioiktri@otenet.gr ΑΔΑ: 9ΘΟΖΩΗΡ-ΒΔΘΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΤρίπολη 28-3-2022Αρ. πρωτ: 8150 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΟ Δήμαρχος Τρίπολης, έχοντας υπόψη:• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.• Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως ισχύει.• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.• Την ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου Γνωστοποιεί ότι :Θα προσλάβει έναν Κτηνίατρο, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως Ειδικό Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέματα…

Περισσότερα